Sueco | Frases - Negocios | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Dear Mr. President,
Bäste herr ordförande,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo.
Dear Sir,
Bäste herrn,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido.
Dear Madam,
Bästa fru,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido.
Dear Sir / Madam,
Bästa herr/fru,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos.
Dear Sirs,
Bästa herrar,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento.
To whom it may concern,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos.
Dear Mr. Smith,
Bäste herr Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido.
Dear Mrs. Smith,
Bästa fru Smith,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido.
Dear Miss Smith,
Bästa fröken Smith,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido.
Dear Ms. Smith,
Bästa fru Smith,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido.
Dear John Smith,
Bäste John Smith,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Dear John,
Bäste John,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
We are writing to you regarding…
Vi skriver till dig angående ...
Formal, en nombre de toda la compañía.
We are writing in connection with ...
Vi skriver i samband med ...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Further to…
Vidare till ...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
With reference to…
Med hänvisning till ...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
I am writing to enquire about…
Jag skriver för att fråga om ...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
I am writing to you on behalf of...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formal, al escribir en nombre de otro
Your company was highly recommended by…
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formal, introducción educada

Email - Cuerpo

Would you mind if…
Vi är tacksamma om du ...
Solicitud formal, tentativo
Would you be so kind as to…
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Solicitud formal, tentativo
I would be most obliged if…
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Solicitud formal, tentativo
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Solicitud formal, muy educado
I would be grateful if you could...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Solicitud formal, muy educado
Would you please send me…
Kunde du skicka mig ...
Solicitud formal, educado
We are interested in obtaining/receiving…
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Solicitud formal, educado
I must ask you whether...
Jag måste fråga dig om ...
Solicitud formal, educado
Could you recommend…
Skulle du kunna rekommendera ...
Solicitud formal, directo
Would you please send me…
Skulle du kunna skicka mig ...
Solicitud formal, directo
You are urgently requested to…
Vi ber dig omgående att ...
Solicitud formal, muy directo
We would be grateful if…
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
What is your current list price for…
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Solicitud formal y específica, directo
We are interested in ... and we would like to know ...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Petición formal, directo
We understand from your advertisment that you produce…
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Petición formal, directo
It is our intention to…
Vi har för avsikt att ...
Declaración de intención formal, directo
We carefully considered your proposal and…
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
We are sorry to inform you that…
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta
The attachment is in...
Den bifogade filen är i formatet ... .
Formal, se explica con qué programa debe el destinatario abrir un archivo adjunto
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Formal, directo, se explica un problema con un archivo adjunto
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Formal, educado
For further information please consult our website at…
För mer information, se vår hemsida ...
Formal, promoción de su sitio web.

Email - Cierre

If you need any additional assistance, please contact me.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formal, muy educado
If we can be of any further assistance, please let us know.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Formal, muy educado
Thanking you in advance…
Tack på förhand...
Formal, muy educado
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formal, muy educado
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Formal, muy educado
Please reply as soon as possible because…
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formal, educado
If you require any further information, feel free to contact me.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formal, educado
I look forward to the possibility of working together.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Formal, educado
Thank you for your help in this matter.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formal, educado
I look forward to discussing this with you.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formal, directo
If you require more information ...
Om du behöver mer information ...
Formal, directo
We appreciate your business.
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Formal, directo
Please contact me - my direct telephone number is…
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Formal, muy directo
I look forward to hearing from you soon.
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Menos formal, educado
Yours faithfully,
Med vänlig hälsning,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Yours sincerely,
Med vänliga hälsningar,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Respectfully yours,
Med vänlig hälsning,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Kind/Best regards,
Vänliga hälsningar,
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Regards,
Hälsningar,
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo