Chino | Frases - Negocios | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Szanowny Panie Prezydencie,
尊敬的主席先生,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo.
Szanowny Panie,
尊敬的先生,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido.
Drogi/Szanowny Pani,
尊敬的女士,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido.
Szanowni Państwo,
尊敬的先生/女士,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos.
Szanowni Państwo,
尊敬的先生们,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento.
Szanowni Państwo,
尊敬的收信人,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos.
Szanowny Panie,
尊敬的史密斯先生,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido.
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯女士,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido.
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯小姐,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido.
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido.
Szanowny Panie,
亲爱的约翰 史密斯,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Drogi Tomaszu,
亲爱的约翰,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Piszemy do Państwa w sprawie...
我们就...一事给您写信
Formal, en nombre de toda la compañía.
Piszemy do Państwa w związku z...
我们因...写这封信
Formal, en nombre de toda la compañía.
W nawiązaniu do...
因贵公司...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Nawiązując do...
鉴于贵公司...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
我写信想询问关于...的信息
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
我代表...给您写信
Formal, al escribir en nombre de otro
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
...诚挚推荐贵公司
Formal, introducción educada

Email - Cuerpo

Czy miałby Pan coś przeciwko...
请问您是否介意...
Solicitud formal, tentativo
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
您是否能够...
Solicitud formal, tentativo
Byłbym zobowiązany, gdyby...
如果您能...,我将不胜感激
Solicitud formal, tentativo
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Solicitud formal, muy educado
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
如果您能… ,我将非常感激
Solicitud formal, muy educado
Czy mógłby mi Pan przesłać...
您能将…发送给我吗?
Solicitud formal, educado
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
我们对获得/接受...很有兴趣
Solicitud formal, educado
Chciałbym zapytać, czy...
我必须问您是否...
Solicitud formal, educado
Czy mógłby mi Pan polecić...
您能推荐...吗?
Solicitud formal, directo
Prosiłbym o przesłanie mi...
您能将...发送给我吗?
Solicitud formal, directo
Proszę o pilne przesłanie mi...
请您尽快按要求将...
Solicitud formal, muy directo
Będziemy wdzięczni, jeśli...
如果您能...,我们将不胜感激
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Jaka jest Pańska obecna cena za...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Solicitud formal y específica, directo
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Petición formal, directo
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Petición formal, directo
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
我们的意向是...
Declaración de intención formal, directo
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Z przykrością informujemy, że...
很抱歉地通知您...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta
Załącznik jest w formacie...
附件是...格式的
Formal, se explica con qué programa debe el destinatario abrir un archivo adjunto
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formal, directo, se explica un problema con un archivo adjunto
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formal, educado
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formal, promoción de su sitio web.

Email - Cierre

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formal, muy educado
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formal, muy educado
Z góry dziękuję...
提前谢谢您...
Formal, muy educado
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formal, muy educado
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formal, muy educado
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formal, educado
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formal, educado
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
我很期待将来有合作的可能性。
Formal, educado
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formal, educado
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formal, directo
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
如果您需要更多信息...
Formal, directo
Doceniamy Państwa pracę.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formal, directo
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
请联系我,我的电话号码是...
Formal, muy directo
Czekam na Pana odpowiedź.
期待着尽快得到您的回复。
Menos formal, educado
Z wyrazami szacunku,
此致
Formal, nombre del destinatario desconocido
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
此致
敬礼
Formal, muy usado, destinatario conocido
Z poważaniem,
肃然至上
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Pozdrawiam serdecznie,
祝好
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Pozdrawiam,
祝好
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo