Coreano | Frases - Negocios | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Szanowny Panie Prezydencie,
친애하는 사장님께,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo.
Szanowny Panie,
관계자님께 드립니다.
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido.
Drogi/Szanowny Pani,
사모님께 드립니다.
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido.
Szanowni Państwo,
친애하는 관계자님께 드립니다.
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos.
Szanowni Państwo,
친애하는 여러분께 드립니다.
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento.
Szanowni Państwo,
관계자분(들)께 드립니다.
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos.
Szanowny Panie,
친애하는 최철수님,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido.
Szanowna Pani,
친애하는 김민정님,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido.
Szanowna Pani,
친애하는 김선영님,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido.
Szanowna Pani,
친애하는 최유라님,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido.
Szanowny Panie,
친애하는 홍두깨씨,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Drogi Tomaszu,
친애하는 미영씨,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Piszemy do Państwa w sprawie...
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Formal, en nombre de toda la compañía.
Piszemy do Państwa w związku z...
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Formal, en nombre de toda la compañía.
W nawiązaniu do...
...에 관하여 말씀드리자면,
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Nawiązując do...
...에 대해서 언급하자면,
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
...를 대신하여 글을 드립니다.
Formal, al escribir en nombre de otro
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Formal, introducción educada

Email - Cuerpo

Czy miałby Pan coś przeciwko...
혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Solicitud formal, tentativo
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Solicitud formal, tentativo
Byłbym zobowiązany, gdyby...
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Solicitud formal, tentativo
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Solicitud formal, muy educado
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Solicitud formal, muy educado
Czy mógłby mi Pan przesłać...
...를 보내주시겠습니까?
Solicitud formal, educado
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Solicitud formal, educado
Chciałbym zapytać, czy...
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Solicitud formal, educado
Czy mógłby mi Pan polecić...
...를 추천해 주시겠습니까?
Solicitud formal, directo
Prosiłbym o przesłanie mi...
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Solicitud formal, directo
Proszę o pilne przesłanie mi...
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Solicitud formal, muy directo
Będziemy wdzięczni, jeśli...
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Jaka jest Pańska obecna cena za...
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Solicitud formal y específica, directo
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Petición formal, directo
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Petición formal, directo
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
저희의 목적은 ... 입니다.
Declaración de intención formal, directo
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Z przykrością informujemy, że...
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta
Załącznik jest w formacie...
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Formal, se explica con qué programa debe el destinatario abrir un archivo adjunto
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Formal, directo, se explica un problema con un archivo adjunto
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Formal, educado
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Formal, promoción de su sitio web.

Email - Cierre

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Formal, muy educado
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Formal, muy educado
Z góry dziękuję...
미리 감사의 말씀 드리며...
Formal, muy educado
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Formal, muy educado
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Formal, muy educado
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Formal, educado
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Formal, educado
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Formal, educado
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Formal, educado
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Formal, directo
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Formal, directo
Doceniamy Państwa pracę.
당신의 수고에 감사드립니다.
Formal, directo
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Formal, muy directo
Czekam na Pana odpowiedź.
조만간 답장 받길 기대합니다.
Menos formal, educado
Z wyrazami szacunku,
... (자신의 이름) 드림,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
... (자신의 이름) 드림,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Z poważaniem,
... (자신의 이름) 드림,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Pozdrawiam serdecznie,
.... 보냄,
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Pozdrawiam,
.... 보냄,
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo