Inglés | Frases - Negocios | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Szanowny Panie Prezydencie,
Dear Mr. President,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo.
Szanowny Panie,
Dear Sir,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido.
Drogi/Szanowny Pani,
Dear Madam,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido.
Szanowni Państwo,
Dear Sir / Madam,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos.
Szanowni Państwo,
Dear Sirs,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento.
Szanowni Państwo,
To whom it may concern,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos.
Szanowny Panie,
Dear Mr. Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido.
Szanowna Pani,
Dear Mrs. Smith,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido.
Szanowna Pani,
Dear Miss Smith,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido.
Szanowna Pani,
Dear Ms. Smith,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido.
Szanowny Panie,
Dear John Smith,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Drogi Tomaszu,
Dear John,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Piszemy do Państwa w sprawie...
We are writing to you regarding…
Formal, en nombre de toda la compañía.
Piszemy do Państwa w związku z...
We are writing in connection with ...
Formal, en nombre de toda la compañía.
W nawiązaniu do...
Further to…
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Nawiązując do...
With reference to…
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
I am writing to enquire about…
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
I am writing to you on behalf of...
Formal, al escribir en nombre de otro
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Your company was highly recommended by…
Formal, introducción educada

Email - Cuerpo

Czy miałby Pan coś przeciwko...
Would you mind if…
Solicitud formal, tentativo
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Would you be so kind as to…
Solicitud formal, tentativo
Byłbym zobowiązany, gdyby...
I would be most obliged if…
Solicitud formal, tentativo
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Solicitud formal, muy educado
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
I would be grateful if you could...
Solicitud formal, muy educado
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Would you please send me…
Solicitud formal, educado
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
We are interested in obtaining/receiving…
Solicitud formal, educado
Chciałbym zapytać, czy...
I must ask you whether...
Solicitud formal, educado
Czy mógłby mi Pan polecić...
Could you recommend…
Solicitud formal, directo
Prosiłbym o przesłanie mi...
Would you please send me…
Solicitud formal, directo
Proszę o pilne przesłanie mi...
You are urgently requested to…
Solicitud formal, muy directo
Będziemy wdzięczni, jeśli...
We would be grateful if…
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Jaka jest Pańska obecna cena za...
What is your current list price for…
Solicitud formal y específica, directo
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
We are interested in ... and we would like to know ...
Petición formal, directo
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
We understand from your advertisment that you produce…
Petición formal, directo
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
It is our intention to…
Declaración de intención formal, directo
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
We carefully considered your proposal and…
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Z przykrością informujemy, że...
We are sorry to inform you that…
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta
Załącznik jest w formacie...
The attachment is in...
Formal, se explica con qué programa debe el destinatario abrir un archivo adjunto
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Formal, directo, se explica un problema con un archivo adjunto
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Formal, educado
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
For further information please consult our website at…
Formal, promoción de su sitio web.

Email - Cierre

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formal, muy educado
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formal, muy educado
Z góry dziękuję...
Thanking you in advance…
Formal, muy educado
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formal, muy educado
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formal, muy educado
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Please reply as soon as possible because…
Formal, educado
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formal, educado
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
I look forward to the possibility of working together.
Formal, educado
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Thank you for your help in this matter.
Formal, educado
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
I look forward to discussing this with you.
Formal, directo
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
If you require more information ...
Formal, directo
Doceniamy Państwa pracę.
We appreciate your business.
Formal, directo
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formal, muy directo
Czekam na Pana odpowiedź.
I look forward to hearing from you soon.
Menos formal, educado
Z wyrazami szacunku,
Yours faithfully,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Yours sincerely,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Z poważaniem,
Respectfully yours,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Pozdrawiam serdecznie,
Kind/Best regards,
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Pozdrawiam,
Regards,
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo