Checo | Frases - Negocios | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Уважаемый г-н президент
Vážený pane prezidente,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo.
Уважаемый г-н ...
Vážený pane,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido.
Уважаемая госпожа...
Vážená paní,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido.
Уважаемые...
Vážený pane / Vážená paní,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos.
Уважаемые...
Dobrý den,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento.
Уважаемые...
Všem zainteresovaným stranám,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos.
Уважаемый г-н Смидт
Vážený pane Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido.
Уважаемая г-жа Смидт
Vážená paní Smithová,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido.
Уважаемая г-жа Смидт
Vážená slečno Smithová,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido.
Уважаемая г-жа Смидт
Vážená paní Smithová,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido.
Уважаемый...
Milý Johne Smith,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Дорогой Иван!
Milý Johne,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Пишем вам по поводу...
Obracíme se na vás ohledně...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Мы пишем в связи с ...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Ввиду...
V návaznosti na...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
В отношении...
V návaznosti na...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Píši vám, abych vás informoval o...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
Я пишу от лица..., чтобы...
Píši Vám jménem...
Formal, al escribir en nombre de otro
Ваша компания была рекомендована...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formal, introducción educada

Email - Cuerpo

Вы не против, если...
Vadilo by Vám, kdyby...
Solicitud formal, tentativo
Будьте любезны...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Solicitud formal, tentativo
Буду очень благодарен, если...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Solicitud formal, tentativo
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Solicitud formal, muy educado
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Solicitud formal, muy educado
Не могли бы вы прислать мне...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Solicitud formal, educado
Мы заинтересованы в получении...
Máme zájem o získání/obdržení...
Solicitud formal, educado
Вынужден (с)просить вас...
Musím vás požádat, zda...
Solicitud formal, educado
Не могли бы вы посоветовать...
Mohl(a) byste doporučit...
Solicitud formal, directo
Пришлите пожалуйста...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Solicitud formal, directo
Вам необходимо срочно...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Solicitud formal, muy directo
Мы были бы признательны, если..
Byli bychom vděční, kdyby...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Solicitud formal y específica, directo
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Petición formal, directo
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Petición formal, directo
Нашим намерением является...
Naším záměrem je, aby ...
Declaración de intención formal, directo
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Je nám líto vás informovat, že...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta
Прикрепленный файл в формате...
Příloha je ve formátu...
Formal, se explica con qué programa debe el destinatario abrir un archivo adjunto
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Formal, directo, se explica un problema con un archivo adjunto
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Formal, educado
Больше информации см. на сайте...
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Formal, promoción de su sitio web.

Email - Cierre

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formal, muy educado
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formal, muy educado
Заранее спасибо...
Děkuji Vám předem...
Formal, muy educado
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formal, muy educado
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formal, muy educado
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formal, educado
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formal, educado
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Těším se na možnou spolupráci.
Formal, educado
Спасибо за помощь в этом деле.
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formal, educado
Я хотел бы обсудить это с вами
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formal, directo
Если вам необходимо больше информации...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formal, directo
Мы ценим ваш вклад
Vážíme si vaší práce.
Formal, directo
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formal, muy directo
Надеюсь на скорый ответ
Těším se na Vaší odpověď.
Menos formal, educado
С уважением...
S pozdravem,
Formal, nombre del destinatario desconocido
С уважением...
Se srdečným pozdravem,
Formal, muy usado, destinatario conocido
С уважением ваш...
S úctou,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
С уважением...
Se srdečným pozdravem,
Informal, entre socios de negocios que se tutean
С уважением...
S pozdravem, / Zdravím,
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo