Holandés | Frases - Negocios | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Уважаемый г-н президент
Geachte heer President
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo.
Уважаемый г-н ...
Geachte heer
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido.
Уважаемая госпожа...
Geachte mevrouw
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido.
Уважаемые...
Geachte heer, mevrouw
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos.
Уважаемые...
Geachte dames en heren
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento.
Уважаемые...
Geachte dames en heren
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos.
Уважаемый г-н Смидт
Geachte heer Jansen
Formal, destinatario masculino, nombre conocido.
Уважаемая г-жа Смидт
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido.
Уважаемая г-жа Смидт
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido.
Уважаемая г-жа Смидт
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido.
Уважаемый...
Beste meneer Jansen
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Дорогой Иван!
Beste Jan
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Пишем вам по поводу...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Мы пишем в связи с ...
Wij schrijven u in verband met ...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Ввиду...
Met betrekking tot ...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
В отношении...
Ten aanzien van ...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
Я пишу от лица..., чтобы...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formal, al escribir en nombre de otro
Ваша компания была рекомендована...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formal, introducción educada

Email - Cuerpo

Вы не против, если...
Zou u het erg vinden om ...
Solicitud formal, tentativo
Будьте любезны...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Solicitud formal, tentativo
Буду очень благодарен, если...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Solicitud formal, tentativo
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Solicitud formal, muy educado
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Solicitud formal, muy educado
Не могли бы вы прислать мне...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Solicitud formal, educado
Мы заинтересованы в получении...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Solicitud formal, educado
Вынужден (с)просить вас...
Ik zou u willen vragen, of ...
Solicitud formal, educado
Не могли бы вы посоветовать...
Kunt u ... aanbevelen ...
Solicitud formal, directo
Пришлите пожалуйста...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Solicitud formal, directo
Вам необходимо срочно...
U wordt dringend verzocht ...
Solicitud formal, muy directo
Мы были бы признательны, если..
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Solicitud formal y específica, directo
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Petición formal, directo
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Petición formal, directo
Нашим намерением является...
Het is ons oogmerk om ...
Declaración de intención formal, directo
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta
Прикрепленный файл в формате...
De bijlage is in ... formaat.
Formal, se explica con qué programa debe el destinatario abrir un archivo adjunto
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Formal, directo, se explica un problema con un archivo adjunto
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Formal, educado
Больше информации см. на сайте...
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Formal, promoción de su sitio web.

Email - Cierre

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formal, muy educado
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formal, muy educado
Заранее спасибо...
Bij voorbaat dank.
Formal, muy educado
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formal, muy educado
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formal, muy educado
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formal, educado
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formal, educado
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formal, educado
Спасибо за помощь в этом деле.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formal, educado
Я хотел бы обсудить это с вами
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formal, directo
Если вам необходимо больше информации...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formal, directo
Мы ценим ваш вклад
Wij waarderen u als klant.
Formal, directo
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formal, muy directo
Надеюсь на скорый ответ
Ik hoor graag van u.
Menos formal, educado
С уважением...
Met vriendelijke groet,
Formal, nombre del destinatario desconocido
С уважением...
Met vriendelijke groet,
Formal, muy usado, destinatario conocido
С уважением ваш...
Hoogachtend,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
С уважением...
Met de beste groeten,
Informal, entre socios de negocios que se tutean
С уважением...
Groeten,
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo