Sueco | Frases - Negocios | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Уважаемый г-н президент
Bäste herr ordförande,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo.
Уважаемый г-н ...
Bäste herrn,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido.
Уважаемая госпожа...
Bästa fru,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido.
Уважаемые...
Bästa herr/fru,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos.
Уважаемые...
Bästa herrar,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento.
Уважаемые...
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos.
Уважаемый г-н Смидт
Bäste herr Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido.
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fru Smith,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido.
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fröken Smith,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido.
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fru Smith,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido.
Уважаемый...
Bäste John Smith,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Дорогой Иван!
Bäste John,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Пишем вам по поводу...
Vi skriver till dig angående ...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Мы пишем в связи с ...
Vi skriver i samband med ...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Ввиду...
Vidare till ...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
В отношении...
Med hänvisning till ...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Jag skriver för att fråga om ...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
Я пишу от лица..., чтобы...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formal, al escribir en nombre de otro
Ваша компания была рекомендована...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formal, introducción educada

Email - Cuerpo

Вы не против, если...
Vi är tacksamma om du ...
Solicitud formal, tentativo
Будьте любезны...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Solicitud formal, tentativo
Буду очень благодарен, если...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Solicitud formal, tentativo
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Solicitud formal, muy educado
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Solicitud formal, muy educado
Не могли бы вы прислать мне...
Kunde du skicka mig ...
Solicitud formal, educado
Мы заинтересованы в получении...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Solicitud formal, educado
Вынужден (с)просить вас...
Jag måste fråga dig om ...
Solicitud formal, educado
Не могли бы вы посоветовать...
Skulle du kunna rekommendera ...
Solicitud formal, directo
Пришлите пожалуйста...
Skulle du kunna skicka mig ...
Solicitud formal, directo
Вам необходимо срочно...
Vi ber dig omgående att ...
Solicitud formal, muy directo
Мы были бы признательны, если..
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Solicitud formal y específica, directo
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Petición formal, directo
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Petición formal, directo
Нашим намерением является...
Vi har för avsikt att ...
Declaración de intención formal, directo
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta
Прикрепленный файл в формате...
Den bifogade filen är i formatet ... .
Formal, se explica con qué programa debe el destinatario abrir un archivo adjunto
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Formal, directo, se explica un problema con un archivo adjunto
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Formal, educado
Больше информации см. на сайте...
För mer information, se vår hemsida ...
Formal, promoción de su sitio web.

Email - Cierre

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formal, muy educado
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Formal, muy educado
Заранее спасибо...
Tack på förhand...
Formal, muy educado
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formal, muy educado
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Formal, muy educado
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formal, educado
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formal, educado
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Formal, educado
Спасибо за помощь в этом деле.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formal, educado
Я хотел бы обсудить это с вами
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formal, directo
Если вам необходимо больше информации...
Om du behöver mer information ...
Formal, directo
Мы ценим ваш вклад
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Formal, directo
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Formal, muy directo
Надеюсь на скорый ответ
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Menos formal, educado
С уважением...
Med vänlig hälsning,
Formal, nombre del destinatario desconocido
С уважением...
Med vänliga hälsningar,
Formal, muy usado, destinatario conocido
С уважением ваш...
Med vänlig hälsning,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
С уважением...
Vänliga hälsningar,
Informal, entre socios de negocios que se tutean
С уважением...
Hälsningar,
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo