Tailandés | Frases - Negocios | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Уважаемый г-н президент
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo.
Уважаемый г-н ...
เรียน ท่านผู้ชาย
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido.
Уважаемая госпожа...
เรียน ท่านผู้หญิง
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido.
Уважаемые...
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos.
Уважаемые...
ถึงท่านทั้งหลาย
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento.
Уважаемые...
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos.
Уважаемый г-н Смидт
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, destinatario masculino, nombre conocido.
Уважаемая г-жа Смидт
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido.
Уважаемая г-жа Смидт
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido.
Уважаемая г-жа Смидт
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido.
Уважаемый...
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Дорогой Иван!
เรียน จอห์น
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Пишем вам по поводу...
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Мы пишем в связи с ...
เราเขียนติดต่อกับ...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Ввиду...
เนื่องมาจาก...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
В отношении...
เขียนอ้างอิงถึง...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Не могли бы вы предоставить информацию о...
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
Я пишу от лица..., чтобы...
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Formal, al escribir en nombre de otro
Ваша компания была рекомендована...
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Formal, introducción educada

Email - Cuerpo

Вы не против, если...
คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Solicitud formal, tentativo
Будьте любезны...
คุณจะช่วยกรุณา...
Solicitud formal, tentativo
Буду очень благодарен, если...
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Solicitud formal, tentativo
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Solicitud formal, muy educado
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Solicitud formal, muy educado
Не могли бы вы прислать мне...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Solicitud formal, educado
Мы заинтересованы в получении...
เราสนใจที่จะรับ...
Solicitud formal, educado
Вынужден (с)просить вас...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Solicitud formal, educado
Не могли бы вы посоветовать...
คุณช่วยแนะนำ...
Solicitud formal, directo
Пришлите пожалуйста...
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Solicitud formal, directo
Вам необходимо срочно...
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Solicitud formal, muy directo
Мы были бы признательны, если..
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Каков ваш актуальный прейскурант на...
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Solicitud formal y específica, directo
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Petición formal, directo
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Petición formal, directo
Нашим намерением является...
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Declaración de intención formal, directo
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta
Прикрепленный файл в формате...
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Formal, se explica con qué programa debe el destinatario abrir un archivo adjunto
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Formal, directo, se explica un problema con un archivo adjunto
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Formal, educado
Больше информации см. на сайте...
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Formal, promoción de su sitio web.

Email - Cierre

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Formal, muy educado
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Formal, muy educado
Заранее спасибо...
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Formal, muy educado
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Formal, muy educado
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Formal, muy educado
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Formal, educado
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Formal, educado
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Formal, educado
Спасибо за помощь в этом деле.
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Formal, educado
Я хотел бы обсудить это с вами
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Formal, directo
Если вам необходимо больше информации...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Formal, directo
Мы ценим ваш вклад
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Formal, directo
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Formal, muy directo
Надеюсь на скорый ответ
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Menos formal, educado
С уважением...
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Formal, nombre del destinatario desconocido
С уважением...
ด้วยความจริงใจ
Formal, muy usado, destinatario conocido
С уважением ваш...
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Formal, no tan usado, destinatario conocido
С уважением...
ด้วยความเคารพ
Informal, entre socios de negocios que se tutean
С уважением...
ด้วยความเคารพ
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo