Checo | Frases - Negocios | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Bäste herr ordförande,
Vážený pane prezidente,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo.
Bäste herrn,
Vážený pane,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido.
Bästa fru,
Vážená paní,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido.
Bästa herr/fru,
Vážený pane / Vážená paní,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos.
Bästa herrar,
Dobrý den,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento.
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Všem zainteresovaným stranám,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos.
Bäste herr Smith,
Vážený pane Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido.
Bästa fru Smith,
Vážená paní Smithová,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido.
Bästa fröken Smith,
Vážená slečno Smithová,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido.
Bästa fru Smith,
Vážená paní Smithová,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido.
Bäste John Smith,
Milý Johne Smith,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Bäste John,
Milý Johne,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Vi skriver till dig angående ...
Obracíme se na vás ohledně...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Vi skriver i samband med ...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Vidare till ...
V návaznosti na...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Med hänvisning till ...
V návaznosti na...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Jag skriver för att fråga om ...
Píši vám, abych vás informoval o...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Píši Vám jménem...
Formal, al escribir en nombre de otro
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formal, introducción educada

Email - Cuerpo

Vi är tacksamma om du ...
Vadilo by Vám, kdyby...
Solicitud formal, tentativo
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Solicitud formal, tentativo
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Solicitud formal, tentativo
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Solicitud formal, muy educado
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Solicitud formal, muy educado
Kunde du skicka mig ...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Solicitud formal, educado
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Máme zájem o získání/obdržení...
Solicitud formal, educado
Jag måste fråga dig om ...
Musím vás požádat, zda...
Solicitud formal, educado
Skulle du kunna rekommendera ...
Mohl(a) byste doporučit...
Solicitud formal, directo
Skulle du kunna skicka mig ...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Solicitud formal, directo
Vi ber dig omgående att ...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Solicitud formal, muy directo
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Byli bychom vděční, kdyby...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Solicitud formal y específica, directo
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Petición formal, directo
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Petición formal, directo
Vi har för avsikt att ...
Naším záměrem je, aby ...
Declaración de intención formal, directo
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Je nám líto vás informovat, že...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta
Den bifogade filen är i formatet ... .
Příloha je ve formátu...
Formal, se explica con qué programa debe el destinatario abrir un archivo adjunto
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Formal, directo, se explica un problema con un archivo adjunto
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Formal, educado
För mer information, se vår hemsida ...
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Formal, promoción de su sitio web.

Email - Cierre

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formal, muy educado
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formal, muy educado
Tack på förhand...
Děkuji Vám předem...
Formal, muy educado
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formal, muy educado
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formal, muy educado
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formal, educado
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formal, educado
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Těším se na možnou spolupráci.
Formal, educado
Tack för hjälpen med detta ärende.
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formal, educado
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formal, directo
Om du behöver mer information ...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formal, directo
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Vážíme si vaší práce.
Formal, directo
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formal, muy directo
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Těším se na Vaší odpověď.
Menos formal, educado
Med vänlig hälsning,
S pozdravem,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Med vänliga hälsningar,
Se srdečným pozdravem,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Med vänlig hälsning,
S úctou,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Vänliga hälsningar,
Se srdečným pozdravem,
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Hälsningar,
S pozdravem, / Zdravím,
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo