Esperanto | Frases - Negocios | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Bäste herr ordförande,
Estimata Sinjoro Prezidanto,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo.
Bäste herrn,
Estimata sinjoro,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido.
Bästa fru,
Estimata sinjorino,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido.
Bästa herr/fru,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos.
Bästa herrar,
Estimataj sinjoroj,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento.
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos.
Bäste herr Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido.
Bästa fru Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido.
Bästa fröken Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido.
Bästa fru Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido.
Bäste John Smith,
Estimata John Smith,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Bäste John,
Estimata John
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Vi skriver till dig angående ...
Ni skribas al vi pri...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Vi skriver i samband med ...
Ni skribas en rilato kun...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Vidare till ...
Plu al...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Med hänvisning till ...
Kun referenco al...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Jag skriver för att fråga om ...
Mi skribas por demandi pri...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Mi skribas al vi nome de...
Formal, al escribir en nombre de otro
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formal, introducción educada

Email - Cuerpo

Vi är tacksamma om du ...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Solicitud formal, tentativo
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Solicitud formal, tentativo
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Mi estus plej dankema, se...
Solicitud formal, tentativo
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Solicitud formal, muy educado
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Mi estus dankema, se vi povus...
Solicitud formal, muy educado
Kunde du skicka mig ...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Solicitud formal, educado
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Solicitud formal, educado
Jag måste fråga dig om ...
Mi devas peti vin, ĉu...
Solicitud formal, educado
Skulle du kunna rekommendera ...
Ĉu vi rekomendas...
Solicitud formal, directo
Skulle du kunna skicka mig ...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Solicitud formal, directo
Vi ber dig omgående att ...
Vi urĝe petis al...
Solicitud formal, muy directo
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Ni estus dankemaj, se...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Kio estas via nuna prezolisto por...
Solicitud formal y específica, directo
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Petición formal, directo
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Petición formal, directo
Vi har för avsikt att ...
Ĝi estas nia intenco de...
Declaración de intención formal, directo
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta
Den bifogade filen är i formatet ... .
La alligiteco estas en...
Formal, se explica con qué programa debe el destinatario abrir un archivo adjunto
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Formal, directo, se explica un problema con un archivo adjunto
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Formal, educado
För mer information, se vår hemsida ...
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Formal, promoción de su sitio web.

Email - Cierre

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formal, muy educado
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Formal, muy educado
Tack på förhand...
Antaŭdankon…
Formal, muy educado
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formal, muy educado
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formal, muy educado
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formal, educado
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formal, educado
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formal, educado
Tack för hjälpen med detta ärende.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formal, educado
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Formal, directo
Om du behöver mer information ...
Se vi bezonas plian informon...
Formal, directo
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Ni dankas pri via negoco.
Formal, directo
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Formal, muy directo
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Menos formal, educado
Med vänlig hälsning,
Altestime,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Med vänliga hälsningar,
Altestime,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Med vänlig hälsning,
Altestime,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Vänliga hälsningar,
Ĉion bonan,
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Hälsningar,
Ĉion bonan,
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo