Holandés | Frases - Negocios | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Bäste herr ordförande,
Geachte heer President
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo.
Bäste herrn,
Geachte heer
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido.
Bästa fru,
Geachte mevrouw
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido.
Bästa herr/fru,
Geachte heer, mevrouw
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos.
Bästa herrar,
Geachte dames en heren
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento.
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Geachte dames en heren
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos.
Bäste herr Smith,
Geachte heer Jansen
Formal, destinatario masculino, nombre conocido.
Bästa fru Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido.
Bästa fröken Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido.
Bästa fru Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido.
Bäste John Smith,
Beste meneer Jansen
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Bäste John,
Beste Jan
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Vi skriver till dig angående ...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Vi skriver i samband med ...
Wij schrijven u in verband met ...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Vidare till ...
Met betrekking tot ...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Med hänvisning till ...
Ten aanzien van ...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Jag skriver för att fråga om ...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formal, al escribir en nombre de otro
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formal, introducción educada

Email - Cuerpo

Vi är tacksamma om du ...
Zou u het erg vinden om ...
Solicitud formal, tentativo
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Solicitud formal, tentativo
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Solicitud formal, tentativo
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Solicitud formal, muy educado
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Solicitud formal, muy educado
Kunde du skicka mig ...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Solicitud formal, educado
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Solicitud formal, educado
Jag måste fråga dig om ...
Ik zou u willen vragen, of ...
Solicitud formal, educado
Skulle du kunna rekommendera ...
Kunt u ... aanbevelen ...
Solicitud formal, directo
Skulle du kunna skicka mig ...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Solicitud formal, directo
Vi ber dig omgående att ...
U wordt dringend verzocht ...
Solicitud formal, muy directo
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Solicitud formal y específica, directo
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Petición formal, directo
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Petición formal, directo
Vi har för avsikt att ...
Het is ons oogmerk om ...
Declaración de intención formal, directo
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta
Den bifogade filen är i formatet ... .
De bijlage is in ... formaat.
Formal, se explica con qué programa debe el destinatario abrir un archivo adjunto
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Formal, directo, se explica un problema con un archivo adjunto
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Formal, educado
För mer information, se vår hemsida ...
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Formal, promoción de su sitio web.

Email - Cierre

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formal, muy educado
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formal, muy educado
Tack på förhand...
Bij voorbaat dank.
Formal, muy educado
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formal, muy educado
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formal, muy educado
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formal, educado
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formal, educado
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formal, educado
Tack för hjälpen med detta ärende.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formal, educado
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formal, directo
Om du behöver mer information ...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formal, directo
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Wij waarderen u als klant.
Formal, directo
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formal, muy directo
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Ik hoor graag van u.
Menos formal, educado
Med vänlig hälsning,
Met vriendelijke groet,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Med vänliga hälsningar,
Met vriendelijke groet,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Med vänlig hälsning,
Hoogachtend,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Vänliga hälsningar,
Met de beste groeten,
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Hälsningar,
Groeten,
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo