Inglés | Frases - Negocios | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Bäste herr ordförande,
Dear Mr. President,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo.
Bäste herrn,
Dear Sir,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido.
Bästa fru,
Dear Madam,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido.
Bästa herr/fru,
Dear Sir / Madam,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos.
Bästa herrar,
Dear Sirs,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento.
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
To whom it may concern,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos.
Bäste herr Smith,
Dear Mr. Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido.
Bästa fru Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido.
Bästa fröken Smith,
Dear Miss Smith,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido.
Bästa fru Smith,
Dear Ms. Smith,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido.
Bäste John Smith,
Dear John Smith,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Bäste John,
Dear John,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Vi skriver till dig angående ...
We are writing to you regarding…
Formal, en nombre de toda la compañía.
Vi skriver i samband med ...
We are writing in connection with ...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Vidare till ...
Further to…
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Med hänvisning till ...
With reference to…
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Jag skriver för att fråga om ...
I am writing to enquire about…
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
I am writing to you on behalf of...
Formal, al escribir en nombre de otro
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Your company was highly recommended by…
Formal, introducción educada

Email - Cuerpo

Vi är tacksamma om du ...
Would you mind if…
Solicitud formal, tentativo
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Would you be so kind as to…
Solicitud formal, tentativo
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
I would be most obliged if…
Solicitud formal, tentativo
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Solicitud formal, muy educado
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
I would be grateful if you could...
Solicitud formal, muy educado
Kunde du skicka mig ...
Would you please send me…
Solicitud formal, educado
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
We are interested in obtaining/receiving…
Solicitud formal, educado
Jag måste fråga dig om ...
I must ask you whether...
Solicitud formal, educado
Skulle du kunna rekommendera ...
Could you recommend…
Solicitud formal, directo
Skulle du kunna skicka mig ...
Would you please send me…
Solicitud formal, directo
Vi ber dig omgående att ...
You are urgently requested to…
Solicitud formal, muy directo
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
We would be grateful if…
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Vad är ert nuvarande listpris för ...
What is your current list price for…
Solicitud formal y específica, directo
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
We are interested in ... and we would like to know ...
Petición formal, directo
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
We understand from your advertisment that you produce…
Petición formal, directo
Vi har för avsikt att ...
It is our intention to…
Declaración de intención formal, directo
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
We carefully considered your proposal and…
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Vi beklagar att behöva meddela att ...
We are sorry to inform you that…
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta
Den bifogade filen är i formatet ... .
The attachment is in...
Formal, se explica con qué programa debe el destinatario abrir un archivo adjunto
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Formal, directo, se explica un problema con un archivo adjunto
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Formal, educado
För mer information, se vår hemsida ...
For further information please consult our website at…
Formal, promoción de su sitio web.

Email - Cierre

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formal, muy educado
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formal, muy educado
Tack på förhand...
Thanking you in advance…
Formal, muy educado
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formal, muy educado
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formal, muy educado
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Please reply as soon as possible because…
Formal, educado
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formal, educado
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
I look forward to the possibility of working together.
Formal, educado
Tack för hjälpen med detta ärende.
Thank you for your help in this matter.
Formal, educado
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
I look forward to discussing this with you.
Formal, directo
Om du behöver mer information ...
If you require more information ...
Formal, directo
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
We appreciate your business.
Formal, directo
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formal, muy directo
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
I look forward to hearing from you soon.
Menos formal, educado
Med vänlig hälsning,
Yours faithfully,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Med vänliga hälsningar,
Yours sincerely,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Med vänlig hälsning,
Respectfully yours,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Vänliga hälsningar,
Kind/Best regards,
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Hälsningar,
Regards,
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo