Ruso | Frases - Negocios | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Bäste herr ordförande,
Уважаемый г-н президент
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo.
Bäste herrn,
Уважаемый г-н ...
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido.
Bästa fru,
Уважаемая госпожа...
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido.
Bästa herr/fru,
Уважаемые...
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos.
Bästa herrar,
Уважаемые...
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento.
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Уважаемые...
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos.
Bäste herr Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Formal, destinatario masculino, nombre conocido.
Bästa fru Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido.
Bästa fröken Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido.
Bästa fru Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido.
Bäste John Smith,
Уважаемый...
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Bäste John,
Дорогой Иван!
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Vi skriver till dig angående ...
Пишем вам по поводу...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Vi skriver i samband med ...
Мы пишем в связи с ...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Vidare till ...
Ввиду...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Med hänvisning till ...
В отношении...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Jag skriver för att fråga om ...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Я пишу от лица..., чтобы...
Formal, al escribir en nombre de otro
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Ваша компания была рекомендована...
Formal, introducción educada

Email - Cuerpo

Vi är tacksamma om du ...
Вы не против, если...
Solicitud formal, tentativo
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Будьте любезны...
Solicitud formal, tentativo
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Буду очень благодарен, если...
Solicitud formal, tentativo
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Solicitud formal, muy educado
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Solicitud formal, muy educado
Kunde du skicka mig ...
Не могли бы вы прислать мне...
Solicitud formal, educado
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Мы заинтересованы в получении...
Solicitud formal, educado
Jag måste fråga dig om ...
Вынужден (с)просить вас...
Solicitud formal, educado
Skulle du kunna rekommendera ...
Не могли бы вы посоветовать...
Solicitud formal, directo
Skulle du kunna skicka mig ...
Пришлите пожалуйста...
Solicitud formal, directo
Vi ber dig omgående att ...
Вам необходимо срочно...
Solicitud formal, muy directo
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Мы были бы признательны, если..
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Solicitud formal y específica, directo
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Petición formal, directo
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Petición formal, directo
Vi har för avsikt att ...
Нашим намерением является...
Declaración de intención formal, directo
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta
Den bifogade filen är i formatet ... .
Прикрепленный файл в формате...
Formal, se explica con qué programa debe el destinatario abrir un archivo adjunto
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Formal, directo, se explica un problema con un archivo adjunto
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Formal, educado
För mer information, se vår hemsida ...
Больше информации см. на сайте...
Formal, promoción de su sitio web.

Email - Cierre

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Formal, muy educado
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Formal, muy educado
Tack på förhand...
Заранее спасибо...
Formal, muy educado
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formal, muy educado
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Formal, muy educado
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Formal, educado
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formal, educado
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Formal, educado
Tack för hjälpen med detta ärende.
Спасибо за помощь в этом деле.
Formal, educado
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Я хотел бы обсудить это с вами
Formal, directo
Om du behöver mer information ...
Если вам необходимо больше информации...
Formal, directo
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Мы ценим ваш вклад
Formal, directo
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Formal, muy directo
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Надеюсь на скорый ответ
Menos formal, educado
Med vänlig hälsning,
С уважением...
Formal, nombre del destinatario desconocido
Med vänliga hälsningar,
С уважением...
Formal, muy usado, destinatario conocido
Med vänlig hälsning,
С уважением ваш...
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Vänliga hälsningar,
С уважением...
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Hälsningar,
С уважением...
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo