Vietnamita | Frases - Negocios | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Bäste herr ordförande,
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo.
Bäste herrn,
Thưa ông,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido.
Bästa fru,
Thưa bà,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido.
Bästa herr/fru,
Thưa ông/bà,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos.
Bästa herrar,
Thưa các ông bà,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento.
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Thưa ông/bà,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos.
Bäste herr Smith,
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido.
Bästa fru Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido.
Bästa fröken Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido.
Bästa fru Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido.
Bäste John Smith,
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Bäste John,
Gửi ông A,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Vi skriver till dig angående ...
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Vi skriver i samband med ...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Vidare till ...
Liên quan tới việc/vấn đề...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Med hänvisning till ...
Về việc/vấn đề...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Jag skriver för att fråga om ...
Tôi viết thư này để nói về...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Formal, al escribir en nombre de otro
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Formal, introducción educada

Email - Cuerpo

Vi är tacksamma om du ...
Liệu ông/bà có phiền...
Solicitud formal, tentativo
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Không biết ông/bà có vui lòng...
Solicitud formal, tentativo
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Solicitud formal, tentativo
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Solicitud formal, muy educado
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Solicitud formal, muy educado
Kunde du skicka mig ...
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Solicitud formal, educado
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Solicitud formal, educado
Jag måste fråga dig om ...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Solicitud formal, educado
Skulle du kunna rekommendera ...
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Solicitud formal, directo
Skulle du kunna skicka mig ...
Ông/bà vui lòng gửi...
Solicitud formal, directo
Vi ber dig omgående att ...
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Solicitud formal, muy directo
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Solicitud formal y específica, directo
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Petición formal, directo
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Petición formal, directo
Vi har för avsikt att ...
Chúng tôi dự định...
Declaración de intención formal, directo
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta
Den bifogade filen är i formatet ... .
File được đính kèm trong email này có định dạng...
Formal, se explica con qué programa debe el destinatario abrir un archivo adjunto
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
Formal, directo, se explica un problema con un archivo adjunto
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
Formal, educado
För mer information, se vår hemsida ...
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
Formal, promoción de su sitio web.

Email - Cierre

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formal, muy educado
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Formal, muy educado
Tack på förhand...
Xin chân thành cảm ơn...
Formal, muy educado
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Formal, muy educado
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Formal, muy educado
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Formal, educado
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formal, educado
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Formal, educado
Tack för hjälpen med detta ärende.
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Formal, educado
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Formal, directo
Om du behöver mer information ...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Formal, directo
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Formal, directo
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Formal, muy directo
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Menos formal, educado
Med vänlig hälsning,
Kính thư,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Med vänliga hälsningar,
Kính thư,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Med vänlig hälsning,
Trân trọng,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Vänliga hälsningar,
Thân ái,
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Hälsningar,
Thân ái,
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo