Alemán | Frases - Negocios | Email

Email - Encabezamiento e introducción

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Sehr geehrter Herr Präsident,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo.
เรียน ท่านผู้ชาย
Sehr geehrter Herr,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido.
เรียน ท่านผู้หญิง
Sehr geehrte Frau,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido.
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos.
ถึงท่านทั้งหลาย
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento.
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos.
เรียน คุณสมิทธิ์
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido.
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido.
เรียน คุณสมิทธิ์
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido.
เรียน คุณสมิทธิ์
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido.
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Lieber Herr Schmidt,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
เรียน จอห์น
Lieber Johann,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Formal, en nombre de toda la compañía.
เราเขียนติดต่อกับ...
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Formal, en nombre de toda la compañía.
เนื่องมาจาก...
Bezug nehmend auf...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
เขียนอ้างอิงถึง...
In Bezug auf...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Formal, al escribir en nombre de otro
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Formal, introducción educada

Email - Cuerpo

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Solicitud formal, tentativo
คุณจะช่วยกรุณา...
Wären Sie so freundlich...
Solicitud formal, tentativo
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Solicitud formal, tentativo
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Solicitud formal, muy educado
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Solicitud formal, muy educado
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Solicitud formal, educado
เราสนใจที่จะรับ...
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Solicitud formal, educado
ฉันต้องถามคุณว่า...
Ich möchte Sie fragen, ob...
Solicitud formal, educado
คุณช่วยแนะนำ...
Können Sie ... empfehlen...
Solicitud formal, directo
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Solicitud formal, directo
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Sie werden dringlichst gebeten...
Solicitud formal, muy directo
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Solicitud formal y específica, directo
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Petición formal, directo
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Petición formal, directo
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Wir beabsichtigen...
Declaración de intención formal, directo
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Der Anhang ist im ...-Format.
Formal, se explica con qué programa debe el destinatario abrir un archivo adjunto
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Ich habe Ihren Anhang heute Morgen nicht öffnen können. Mein Virenscanner hat einen Virus entdeckt.
Formal, directo, se explica un problema con un archivo adjunto
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Bitte entschuldigen Sie die verspätete Weiterleitung der Nachricht, aber aufgrund eines Tippfehlers kam Ihre E-Mail mit dem Hinweis "unbekannter Nutzer" an mich zurück.
Formal, educado
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite unter...
Formal, promoción de su sitio web.

Email - Cierre

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formal, muy educado
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Formal, muy educado
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Vielen Dank im Voraus...
Formal, muy educado
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formal, muy educado
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Formal, muy educado
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Formal, educado
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Formal, educado
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Formal, educado
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Formal, educado
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Formal, directo
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Formal, directo
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Wir schätzen Sie als Kunde.
Formal, directo
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Formal, muy directo
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Menos formal, educado
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Mit freundlichen Grüßen
Formal, nombre del destinatario desconocido
ด้วยความจริงใจ
Mit freundlichen Grüßen
Formal, muy usado, destinatario conocido
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Hochachtungsvoll
Formal, no tan usado, destinatario conocido
ด้วยความเคารพ
Herzliche Grüße
Informal, entre socios de negocios que se tutean
ด้วยความเคารพ
Grüße
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo