Checo | Frases - Negocios | Email

Email - Encabezamiento e introducción

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Vážený pane prezidente,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo.
เรียน ท่านผู้ชาย
Vážený pane,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido.
เรียน ท่านผู้หญิง
Vážená paní,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido.
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Vážený pane / Vážená paní,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos.
ถึงท่านทั้งหลาย
Dobrý den,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento.
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Všem zainteresovaným stranám,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos.
เรียน คุณสมิทธิ์
Vážený pane Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido.
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Vážená paní Smithová,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido.
เรียน คุณสมิทธิ์
Vážená slečno Smithová,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido.
เรียน คุณสมิทธิ์
Vážená paní Smithová,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido.
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Milý Johne Smith,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
เรียน จอห์น
Milý Johne,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Obracíme se na vás ohledně...
Formal, en nombre de toda la compañía.
เราเขียนติดต่อกับ...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formal, en nombre de toda la compañía.
เนื่องมาจาก...
V návaznosti na...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
เขียนอ้างอิงถึง...
V návaznosti na...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Píši vám, abych vás informoval o...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Píši Vám jménem...
Formal, al escribir en nombre de otro
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formal, introducción educada

Email - Cuerpo

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Vadilo by Vám, kdyby...
Solicitud formal, tentativo
คุณจะช่วยกรุณา...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Solicitud formal, tentativo
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Solicitud formal, tentativo
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Solicitud formal, muy educado
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Solicitud formal, muy educado
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Solicitud formal, educado
เราสนใจที่จะรับ...
Máme zájem o získání/obdržení...
Solicitud formal, educado
ฉันต้องถามคุณว่า...
Musím vás požádat, zda...
Solicitud formal, educado
คุณช่วยแนะนำ...
Mohl(a) byste doporučit...
Solicitud formal, directo
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Solicitud formal, directo
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Solicitud formal, muy directo
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Byli bychom vděční, kdyby...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Solicitud formal y específica, directo
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Petición formal, directo
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Petición formal, directo
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Naším záměrem je, aby ...
Declaración de intención formal, directo
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Je nám líto vás informovat, že...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Příloha je ve formátu...
Formal, se explica con qué programa debe el destinatario abrir un archivo adjunto
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Formal, directo, se explica un problema con un archivo adjunto
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Formal, educado
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Formal, promoción de su sitio web.

Email - Cierre

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formal, muy educado
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formal, muy educado
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Děkuji Vám předem...
Formal, muy educado
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formal, muy educado
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formal, muy educado
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formal, educado
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formal, educado
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Těším se na možnou spolupráci.
Formal, educado
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formal, educado
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formal, directo
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formal, directo
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Vážíme si vaší práce.
Formal, directo
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formal, muy directo
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Těším se na Vaší odpověď.
Menos formal, educado
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
S pozdravem,
Formal, nombre del destinatario desconocido
ด้วยความจริงใจ
Se srdečným pozdravem,
Formal, muy usado, destinatario conocido
ด้วยความเคารพอย่างสูง
S úctou,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
ด้วยความเคารพ
Se srdečným pozdravem,
Informal, entre socios de negocios que se tutean
ด้วยความเคารพ
S pozdravem, / Zdravím,
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo