Español | Frases - Negocios | Email

Email - Encabezamiento e introducción

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Distinguido Sr. Presidente:
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo.
เรียน ท่านผู้ชาย
Distinguido Señor:
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido.
เรียน ท่านผู้หญิง
Distinguida Señora:
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido.
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Señores:
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos.
ถึงท่านทั้งหลาย
Apreciados Señores:
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento.
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
A quien pueda interesar
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos.
เรียน คุณสมิทธิ์
Apreciado Sr. Pérez:
Formal, destinatario masculino, nombre conocido.
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Apreciado Sra. Pérez:
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido.
เรียน คุณสมิทธิ์
Apreciada Srta. Pérez:
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido.
เรียน คุณสมิทธิ์
Apreciada Sra. Pérez:
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido.
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Estimado Sr. Pérez:
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
เรียน จอห์น
Querido Juan:
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Formal, en nombre de toda la compañía.
เราเขียนติดต่อกับ...
Le escribimos en referencia a...
Formal, en nombre de toda la compañía.
เนื่องมาจาก...
Con relación a...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
เขียนอ้างอิงถึง...
En referencia a...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Escribo para pedir información sobre...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Le escribo en nombre de...
Formal, al escribir en nombre de otro
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Recibimos excelentes recomendaciones de su compañía por parte de...
Formal, introducción educada

Email - Cuerpo

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
¿Sería posible...
Solicitud formal, tentativo
คุณจะช่วยกรุณา...
¿Tendría la amabilidad de...
Solicitud formal, tentativo
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Me complacería mucho si...
Solicitud formal, tentativo
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Solicitud formal, muy educado
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Le agradecería enormemente si pudiera...
Solicitud formal, muy educado
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
¿Podría enviarme...
Solicitud formal, educado
เราสนใจที่จะรับ...
Estamos interesados en obtener/recibir...
Solicitud formal, educado
ฉันต้องถามคุณว่า...
Me atrevo a preguntarle si...
Solicitud formal, educado
คุณช่วยแนะนำ...
¿Podría recomendarme...
Solicitud formal, directo
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
¿Podría enviarme...
Solicitud formal, directo
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Se le insta urgentemente a...
Solicitud formal, muy directo
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Estaríamos muy agradecidos si...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Solicitud formal y específica, directo
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Petición formal, directo
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Petición formal, directo
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Es nuestra intención...
Declaración de intención formal, directo
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Lamentamos informarle que...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
El archivo adjunto está en formato...
Formal, se explica con qué programa debe el destinatario abrir un archivo adjunto
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
No pude abrir el archivo adjunto esta mañana. Según mi antivirus el archivo está infectado.
Formal, directo, se explica un problema con un archivo adjunto
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Me disculpo por no haber reenviado el mensaje antes, pero debido a un error tipográfico el email fue devuelto por tener un "usuario desconocido".
Formal, educado
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Para mayor información consulte nuestra página web:
Formal, promoción de su sitio web.

Email - Cierre

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Formal, muy educado
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Formal, muy educado
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Le agradecemos de antemano...
Formal, muy educado
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Formal, muy educado
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Formal, muy educado
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Formal, educado
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Si requiere más información no dude en contactarme.
Formal, educado
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Me complace la idea de trabajar juntos.
Formal, educado
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Gracias por su ayuda en este asunto.
Formal, educado
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Formal, directo
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Si requiere más información...
Formal, directo
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Apreciamos hacer negocios con usted.
Formal, directo
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Formal, muy directo
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Espero tener noticias de usted pronto.
Menos formal, educado
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Se despide cordialmente,
Formal, nombre del destinatario desconocido
ด้วยความจริงใจ
Atentamente,
Formal, muy usado, destinatario conocido
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Respetuosamente,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
ด้วยความเคารพ
Saludos,
Informal, entre socios de negocios que se tutean
ด้วยความเคารพ
Saludos,
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo