Esperanto | Frases - Negocios | Email

Email - Encabezamiento e introducción

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Estimata Sinjoro Prezidanto,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo.
เรียน ท่านผู้ชาย
Estimata sinjoro,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido.
เรียน ท่านผู้หญิง
Estimata sinjorino,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido.
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos.
ถึงท่านทั้งหลาย
Estimataj sinjoroj,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento.
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos.
เรียน คุณสมิทธิ์
Estimata sinjoro Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido.
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Estimata sinjorino Smith,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido.
เรียน คุณสมิทธิ์
Estimata sinjorino Smith,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido.
เรียน คุณสมิทธิ์
Estimata sinjorino Smith,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido.
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Estimata John Smith,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
เรียน จอห์น
Estimata John
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Ni skribas al vi pri...
Formal, en nombre de toda la compañía.
เราเขียนติดต่อกับ...
Ni skribas en rilato kun...
Formal, en nombre de toda la compañía.
เนื่องมาจาก...
Plu al...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
เขียนอ้างอิงถึง...
Kun referenco al...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Mi skribas por demandi pri...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
Mi skribas al vi nome de...
Formal, al escribir en nombre de otro
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formal, introducción educada

Email - Cuerpo

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Solicitud formal, tentativo
คุณจะช่วยกรุณา...
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Solicitud formal, tentativo
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Mi estus plej dankema, se...
Solicitud formal, tentativo
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Solicitud formal, muy educado
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Mi estus dankema, se vi povus...
Solicitud formal, muy educado
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Solicitud formal, educado
เราสนใจที่จะรับ...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Solicitud formal, educado
ฉันต้องถามคุณว่า...
Mi devas peti vin, ĉu...
Solicitud formal, educado
คุณช่วยแนะนำ...
Ĉu vi rekomendas...
Solicitud formal, directo
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Solicitud formal, directo
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Vi urĝe petis al...
Solicitud formal, muy directo
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Ni estus dankemaj, se...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Kio estas via nuna prezolisto por...
Solicitud formal y específica, directo
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Petición formal, directo
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Petición formal, directo
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Ĝi estas nia intenco de...
Declaración de intención formal, directo
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
La alligiteco estas en...
Formal, se explica con qué programa debe el destinatario abrir un archivo adjunto
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Formal, directo, se explica un problema con un archivo adjunto
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Formal, educado
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Formal, promoción de su sitio web.

Email - Cierre

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formal, muy educado
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Formal, muy educado
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Antaŭdankon…
Formal, muy educado
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formal, muy educado
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formal, muy educado
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formal, educado
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formal, educado
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formal, educado
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formal, educado
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Formal, directo
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Se vi bezonas plian informon...
Formal, directo
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Ni dankas pri via negoco.
Formal, directo
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Formal, muy directo
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Menos formal, educado
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Altestime,
Formal, nombre del destinatario desconocido
ด้วยความจริงใจ
Altestime,
Formal, muy usado, destinatario conocido
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Altestime,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
ด้วยความเคารพ
Ĉion bonan,
Informal, entre socios de negocios que se tutean
ด้วยความเคารพ
Ĉion bonan,
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo