Húngaro | Frases - Negocios | Email

Email - Encabezamiento e introducción

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Tisztelt Elnök Úr!
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo.
เรียน ท่านผู้ชาย
Tisztelt Uram!
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido.
เรียน ท่านผู้หญิง
Tisztelt Hölgyem!
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido.
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos.
ถึงท่านทั้งหลาย
Tisztelt Uraim!
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento.
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos.
เรียน คุณสมิทธิ์
Tisztelt Smith úr!
Formal, destinatario masculino, nombre conocido.
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Tisztelt Smith Asszony!
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido.
เรียน คุณสมิทธิ์
Tisztelt Smith Asszony!
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido.
เรียน คุณสมิทธิ์
Tisztelt Smith Asszony!
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido.
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Kedves Smith John!
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
เรียน จอห์น
Kedves John!
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Azzal kapcsolatban írunk Önnek, hogy ...
Formal, en nombre de toda la compañía.
เราเขียนติดต่อกับ...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy ...
Formal, en nombre de toda la compañía.
เนื่องมาจาก...
Továbbá ....
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
เขียนอ้างอิงถึง...
A ... ajánlásával....
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Azzal kapcsolatban érdeklődnék, hogy ...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
X nevében írok Önnek ....
Formal, al escribir en nombre de otro
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Az Önök vállalatát erősen ajánlották...
Formal, introducción educada

Email - Cuerpo

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Nem bánná, ha ...
Solicitud formal, tentativo
คุณจะช่วยกรุณา...
Lenne olyan szíves, hogy...
Solicitud formal, tentativo
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Le lennék kötelezve, ha ...
Solicitud formal, tentativo
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Rendkívül értékelnénk, amennyiben tudna részletesebb információt küldeni ... kapcsolatban.
Solicitud formal, muy educado
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Hálás lennék, ha ...
Solicitud formal, muy educado
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Elküldené nekem...
Solicitud formal, educado
เราสนใจที่จะรับ...
Érdeklődnénk a ... beszerzése felől.
Solicitud formal, educado
ฉันต้องถามคุณว่า...
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Solicitud formal, educado
คุณช่วยแนะนำ...
Tudna ajánlani...
Solicitud formal, directo
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Elküldené nekem ...
Solicitud formal, directo
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Sürgősen kérjük, hogy ...
Solicitud formal, muy directo
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Hálásak lennénk, ha ...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Mi a jelenlegi ára a ....
Solicitud formal y específica, directo
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Érdeklődnénk, hogy... és tudni szeretnénk, hogy ...
Petición formal, directo
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Ha jól értjük a hirdetésükből, akkor gyártanak ...
Petición formal, directo
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Az a szándékunk, hogy ...
Declaración de intención formal, directo
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Alaposan átgondoltunk a javaslatát és ...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Sajnálattal értesítjük, hogy ...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
A csatolmány a ...
Formal, se explica con qué programa debe el destinatario abrir un archivo adjunto
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Nem tudtam megnyitni a csatolmányát ma reggel. A vírusirtó programom vírust talált benne.
Formal, directo, se explica un problema con un archivo adjunto
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Elnézést kérek, hogy nem továbbítottam a levelét korábban, de egy gépelési hiba miatt "ismeretlen felhasználóként" vissza lett küldve
Formal, educado
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
További információkért kérem keresse fel honlapunkat a ....
Formal, promoción de su sitio web.

Email - Cierre

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Amennyiben bármi további segítségre van szüksége, nyugodtan keressen.
Formal, muy educado
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Amennyiben bármiben további segítségére lehetünk, nyugodtan keressen minket.
Formal, muy educado
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Előre is köszönöm...
Formal, muy educado
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Amennyiben bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Formal, muy educado
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Én lennék a leghálásabb, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Formal, muy educado
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Kérem minél hamarabb válaszoljon, mivel...
Formal, educado
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Ha további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Formal, educado
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Várom a lehetőséget, hogy együtt dolgozhassunk.
Formal, educado
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben.
Formal, educado
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Várom, hogy megbeszélhessük.
Formal, directo
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Ha több információra van szüksége
Formal, directo
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Értékeljük az Ön üzletét.
Formal, directo
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Kérem keressen meg, a közvetlen mobil számon ...
Formal, muy directo
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Várom a válaszát.
Menos formal, educado
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Tisztelettel,
Formal, nombre del destinatario desconocido
ด้วยความจริงใจ
Tisztelettel,
Formal, muy usado, destinatario conocido
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Tisztelettel,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
ด้วยความเคารพ
Üdvözlettel,
Informal, entre socios de negocios que se tutean
ด้วยความเคารพ
Üdvözlettel,
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo