Italiano | Frases - Negocios | Email

Email - Encabezamiento e introducción

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Egregio Prof. Gianpaoletti,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo.
เรียน ท่านผู้ชาย
Gentilissimo,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido.
เรียน ท่านผู้หญิง
Gentilissima,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido.
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Gentili Signore e Signori,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos.
ถึงท่านทั้งหลาย
Alla cortese attenzione di ...,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento.
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
A chi di competenza,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos.
เรียน คุณสมิทธิ์
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido.
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido.
เรียน คุณสมิทธิ์
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido.
เรียน คุณสมิทธิ์
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido.
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Gentilissimo Bianchi,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
เรียน จอห์น
Gentile Mario,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Formal, en nombre de toda la compañía.
เราเขียนติดต่อกับ...
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Formal, en nombre de toda la compañía.
เนื่องมาจาก...
In riferimento a...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
เขียนอ้างอิงถึง...
Per quanto concerne...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
La contatto per avere maggiori informazioni...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
La contatto per conto di...
Formal, al escribir en nombre de otro
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Formal, introducción educada

Email - Cuerpo

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Le dispiacerebbe...
Solicitud formal, tentativo
คุณจะช่วยกรุณา...
La contatto per sapere se può...
Solicitud formal, tentativo
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Le sarei veramente grata/o se...
Solicitud formal, tentativo
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Solicitud formal, muy educado
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Le sarei riconoscente se volesse...
Solicitud formal, muy educado
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Potrebbe inviarmi...
Solicitud formal, educado
เราสนใจที่จะรับ...
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Solicitud formal, educado
ฉันต้องถามคุณว่า...
Mi trovo a chiederLe di...
Solicitud formal, educado
คุณช่วยแนะนำ...
Potrebbe raccomadarmi...
Solicitud formal, directo
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Solicitud formal, directo
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
La invitiamo caldamente a...
Solicitud formal, muy directo
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Le saremmo grati se...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Solicitud formal y específica, directo
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Petición formal, directo
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Petición formal, directo
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
È nostra intenzione...
Declaración de intención formal, directo
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Dopo attenta considerazione...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
L'allegato è in formato... .
Formal, se explica con qué programa debe el destinatario abrir un archivo adjunto
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Non sono riuscito/a ad aprire l'allegato inviatomi questa mattina. Il mio programma antivirus ha rilevato la presenza di un virus.
Formal, directo, se explica un problema con un archivo adjunto
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Mi scuso per non aver inoltrato prima il messagio ma a causa di un errore di battitura la Sua e-mail è stata rimandata indietro come e-mail da utente sconosciuto.
Formal, educado
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Per avere maggiori informazioni La invitiamo a consultare il nostro sito web al link:...
Formal, promoción de su sitio web.

Email - Cierre

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Formal, muy educado
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Formal, muy educado
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
RingraziandoLa anticipatamente,
Formal, muy educado
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Formal, muy educado
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Formal, muy educado
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Formal, educado
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Formal, educado
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Formal, educado
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Formal, educado
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Formal, directo
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Formal, directo
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Formal, directo
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Sentiamoci, il mio numero è...
Formal, muy directo
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Spero di sentirLa presto.
Menos formal, educado
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
In fede,
Formal, nombre del destinatario desconocido
ด้วยความจริงใจ
Cordiali saluti
Formal, muy usado, destinatario conocido
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Cordialmente,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
ด้วยความเคารพ
Saluti
Informal, entre socios de negocios que se tutean
ด้วยความเคารพ
Saluti
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo