Polaco | Frases - Negocios | Email

Email - Encabezamiento e introducción

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Szanowny Panie Prezydencie,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo.
เรียน ท่านผู้ชาย
Szanowny Panie,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido.
เรียน ท่านผู้หญิง
Drogi/Szanowny Pani,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido.
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Szanowni Państwo,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos.
ถึงท่านทั้งหลาย
Szanowni Państwo,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento.
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Szanowni Państwo,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos.
เรียน คุณสมิทธิ์
Szanowny Panie,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido.
เรียน คุณนายสมิทธิ์
Szanowna Pani,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido.
เรียน คุณสมิทธิ์
Szanowna Pani,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido.
เรียน คุณสมิทธิ์
Szanowna Pani,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido.
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
Szanowny Panie,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
เรียน จอห์น
Drogi Tomaszu,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
Piszemy do Państwa w sprawie...
Formal, en nombre de toda la compañía.
เราเขียนติดต่อกับ...
Piszemy do Państwa w związku z...
Formal, en nombre de toda la compañía.
เนื่องมาจาก...
W nawiązaniu do...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
เขียนอ้างอิงถึง...
Nawiązując do...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Formal, al escribir en nombre de otro
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Formal, introducción educada

Email - Cuerpo

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Solicitud formal, tentativo
คุณจะช่วยกรุณา...
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Solicitud formal, tentativo
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Solicitud formal, tentativo
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Solicitud formal, muy educado
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Solicitud formal, muy educado
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Solicitud formal, educado
เราสนใจที่จะรับ...
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Solicitud formal, educado
ฉันต้องถามคุณว่า...
Chciałbym zapytać, czy...
Solicitud formal, educado
คุณช่วยแนะนำ...
Czy mógłby mi Pan polecić...
Solicitud formal, directo
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
Prosiłbym o przesłanie mi...
Solicitud formal, directo
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
Proszę o pilne przesłanie mi...
Solicitud formal, muy directo
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Solicitud formal y específica, directo
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Petición formal, directo
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Petición formal, directo
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Declaración de intención formal, directo
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Z przykrością informujemy, że...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
Załącznik jest w formacie...
Formal, se explica con qué programa debe el destinatario abrir un archivo adjunto
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Formal, directo, se explica un problema con un archivo adjunto
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Formal, educado
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Formal, promoción de su sitio web.

Email - Cierre

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Formal, muy educado
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Formal, muy educado
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Z góry dziękuję...
Formal, muy educado
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Formal, muy educado
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Formal, muy educado
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Formal, educado
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Formal, educado
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Formal, educado
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Formal, educado
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Formal, directo
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Formal, directo
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
Doceniamy Państwa pracę.
Formal, directo
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Formal, muy directo
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
Czekam na Pana odpowiedź.
Menos formal, educado
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Z wyrazami szacunku,
Formal, nombre del destinatario desconocido
ด้วยความจริงใจ
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Formal, muy usado, destinatario conocido
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Z poważaniem,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
ด้วยความเคารพ
Pozdrawiam serdecznie,
Informal, entre socios de negocios que se tutean
ด้วยความเคารพ
Pozdrawiam,
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo