Chino | Frases - Negocios | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Sayın Başkan,
尊敬的主席先生,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo.
Sayın yetkili,
尊敬的先生,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido.
Sayın yetkili,
尊敬的女士,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido.
Sayın yetkili,
尊敬的先生/女士,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos.
Sayın yetkililer,
尊敬的先生们,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento.
İlgili makama,
尊敬的收信人,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos.
Sayın Ahmet Bey,
尊敬的史密斯先生,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido.
Sayın Arzu Hanım,
尊敬的史密斯女士,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido.
Sayın Ayşe Hanım,
尊敬的史密斯小姐,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido.
Sayın Fulya Hanım,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido.
Sayın Ahmet Türkal,
亲爱的约翰 史密斯,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Sevgili Can,
亲爱的约翰,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
... konuda size yazıyoruz.
我们就...一事给您写信
Formal, en nombre de toda la compañía.
... ile bağlantılı olarak size yazıyoruz.
我们因...写这封信
Formal, en nombre de toda la compañía.
...'e istinaden
因贵公司...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
...'e atfen
鉴于贵公司...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
... hakkında bilgi edinmek için yazıyorum.
我写信想询问关于...的信息
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
... adına size yazıyorum.
我代表...给您写信
Formal, al escribir en nombre de otro
Şirketiniz ... tarafından sıkça tavsiye edildi.
...诚挚推荐贵公司
Formal, introducción educada

Email - Cuerpo

Rica etsem acaba ...
请问您是否介意...
Solicitud formal, tentativo
Rica etsem ...'ı yapar mıydınız?
您是否能够...
Solicitud formal, tentativo
Çok minnettar kalırdım eğer ...
如果您能...,我将不胜感激
Solicitud formal, tentativo
... hakkında daha detaylı bilgi gönderebilirseniz çok minnettar kalacağız.
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Solicitud formal, muy educado
Çok minnettar kalırdım eğer ... yapabilseydiniz.
如果您能… ,我将非常感激
Solicitud formal, muy educado
Rica etsem ...'i bana gönderebilir misiniz?
您能将…发送给我吗?
Solicitud formal, educado
...'ı elde etmek ile/ almakla ilgileniyoruz.
我们对获得/接受...很有兴趣
Solicitud formal, educado
... olup olmayacağını size sormak zorundayım.
我必须问您是否...
Solicitud formal, educado
...'ı tavsiye eder miydiniz?
您能推荐...吗?
Solicitud formal, directo
Lütfen bana ...'ı gönderebilir misiniz?
您能将...发送给我吗?
Solicitud formal, directo
Acilen ... yapmanız rica olunur.
请您尽快按要求将...
Solicitud formal, muy directo
Çok memnun olurduk eğer ...
如果您能...,我们将不胜感激
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
... için şu anki liste fiyatınız nedir?
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Solicitud formal y específica, directo
... ile ilgileniyoruz ve ... ilgili şunları bilmek isterdik.
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Petición formal, directo
Reklamınızdan anladığımız kadarıyla ... üretiyorsunuz.
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Petición formal, directo
Niyetimiz şu ki ...
我们的意向是...
Declaración de intención formal, directo
Teklifinizi dikkatlice inceledik ve ...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Üzgünüz ancak ...
很抱歉地通知您...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta
Ekler ... formatındadır.
附件是...格式的
Formal, se explica con qué programa debe el destinatario abrir un archivo adjunto
Bu sabah gönderdiğiniz e-postadaki eki açamadım. Antivirüs programım ekte virüs belirledi.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formal, directo, se explica un problema con un archivo adjunto
Mesajımı hemen iletemediğim için özür dilerim, ancak yaptığım yazım hatası sebebiyle e-posta "bilinmeyen kullanıcı" hatası vererek geri döndü.
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formal, educado
Daha fazla bilgi için websitemize ...'da danışın.
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formal, promoción de su sitio web.

Email - Cierre

Daha fazla yardıma ihtiyaç duyarsanız, lütfen benimle iletişime geçin.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formal, muy educado
Eğer daha fazla yardımcı olabileceğimizi düşünüyorsanız, lütfen bize bildirin.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formal, muy educado
Size şimdiden teşekkür ederek ...
提前谢谢您...
Formal, muy educado
Eğer daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa, lütfen çekinmeden benimle iletişime geçin.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formal, muy educado
Bu konuyla olabildiğince çabuk ilgilenirseniz, çok minnettar kalacağım size.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formal, muy educado
Lütfen olabildiğince çabuk cevap veriniz çünkü ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formal, educado
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa rahatça bana danışabilirsiniz.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formal, educado
Sizinle beraber çalışmayı dört gözle bekliyorum.
我很期待将来有合作的可能性。
Formal, educado
Bu konudaki yardımınız için çok teşekkür ederim.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formal, educado
Bu konuyu sizinle tartışmak için sabırsızlanıyorum.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formal, directo
Daha bilgi isterseniz ...
如果您需要更多信息...
Formal, directo
Yaptığınız işi takdir ediyoruz.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formal, directo
Lütfen benimle iletişime geçin - direkt telefon numaram ...
请联系我,我的电话号码是...
Formal, muy directo
En yakın zamanda sizden haber almayı bekliyorum.
期待着尽快得到您的回复。
Menos formal, educado
Saygılarımla,
此致
Formal, nombre del destinatario desconocido
Saygılarımızla,
此致
敬礼
Formal, muy usado, destinatario conocido
Saygılarımla,
肃然至上
Formal, no tan usado, destinatario conocido
En iyi / kibar dileklerimle,
祝好
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Saygılar,
祝好
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo