Inglés | Frases - Negocios | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Sayın Başkan,
Dear Mr. President,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo.
Sayın yetkili,
Dear Sir,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido.
Sayın yetkili,
Dear Madam,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido.
Sayın yetkili,
Dear Sir / Madam,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos.
Sayın yetkililer,
Dear Sirs,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento.
İlgili makama,
To whom it may concern,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos.
Sayın Ahmet Bey,
Dear Mr. Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido.
Sayın Arzu Hanım,
Dear Mrs. Smith,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido.
Sayın Ayşe Hanım,
Dear Miss Smith,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido.
Sayın Fulya Hanım,
Dear Ms. Smith,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido.
Sayın Ahmet Türkal,
Dear John Smith,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Sevgili Can,
Dear John,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
... konuda size yazıyoruz.
We are writing to you regarding…
Formal, en nombre de toda la compañía.
... ile bağlantılı olarak size yazıyoruz.
We are writing in connection with ...
Formal, en nombre de toda la compañía.
...'e istinaden
Further to…
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
...'e atfen
With reference to…
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
... hakkında bilgi edinmek için yazıyorum.
I am writing to enquire about…
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
... adına size yazıyorum.
I am writing to you on behalf of...
Formal, al escribir en nombre de otro
Şirketiniz ... tarafından sıkça tavsiye edildi.
Your company was highly recommended by…
Formal, introducción educada

Email - Cuerpo

Rica etsem acaba ...
Would you mind if…
Solicitud formal, tentativo
Rica etsem ...'ı yapar mıydınız?
Would you be so kind as to…
Solicitud formal, tentativo
Çok minnettar kalırdım eğer ...
I would be most obliged if…
Solicitud formal, tentativo
... hakkında daha detaylı bilgi gönderebilirseniz çok minnettar kalacağız.
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Solicitud formal, muy educado
Çok minnettar kalırdım eğer ... yapabilseydiniz.
I would be grateful if you could...
Solicitud formal, muy educado
Rica etsem ...'i bana gönderebilir misiniz?
Would you please send me…
Solicitud formal, educado
...'ı elde etmek ile/ almakla ilgileniyoruz.
We are interested in obtaining/receiving…
Solicitud formal, educado
... olup olmayacağını size sormak zorundayım.
I must ask you whether...
Solicitud formal, educado
...'ı tavsiye eder miydiniz?
Could you recommend…
Solicitud formal, directo
Lütfen bana ...'ı gönderebilir misiniz?
Would you please send me…
Solicitud formal, directo
Acilen ... yapmanız rica olunur.
You are urgently requested to…
Solicitud formal, muy directo
Çok memnun olurduk eğer ...
We would be grateful if…
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
... için şu anki liste fiyatınız nedir?
What is your current list price for…
Solicitud formal y específica, directo
... ile ilgileniyoruz ve ... ilgili şunları bilmek isterdik.
We are interested in ... and we would like to know ...
Petición formal, directo
Reklamınızdan anladığımız kadarıyla ... üretiyorsunuz.
We understand from your advertisment that you produce…
Petición formal, directo
Niyetimiz şu ki ...
It is our intention to…
Declaración de intención formal, directo
Teklifinizi dikkatlice inceledik ve ...
We carefully considered your proposal and…
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Üzgünüz ancak ...
We are sorry to inform you that…
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta
Ekler ... formatındadır.
The attachment is in...
Formal, se explica con qué programa debe el destinatario abrir un archivo adjunto
Bu sabah gönderdiğiniz e-postadaki eki açamadım. Antivirüs programım ekte virüs belirledi.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Formal, directo, se explica un problema con un archivo adjunto
Mesajımı hemen iletemediğim için özür dilerim, ancak yaptığım yazım hatası sebebiyle e-posta "bilinmeyen kullanıcı" hatası vererek geri döndü.
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Formal, educado
Daha fazla bilgi için websitemize ...'da danışın.
For further information please consult our website at…
Formal, promoción de su sitio web.

Email - Cierre

Daha fazla yardıma ihtiyaç duyarsanız, lütfen benimle iletişime geçin.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formal, muy educado
Eğer daha fazla yardımcı olabileceğimizi düşünüyorsanız, lütfen bize bildirin.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formal, muy educado
Size şimdiden teşekkür ederek ...
Thanking you in advance…
Formal, muy educado
Eğer daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa, lütfen çekinmeden benimle iletişime geçin.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formal, muy educado
Bu konuyla olabildiğince çabuk ilgilenirseniz, çok minnettar kalacağım size.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formal, muy educado
Lütfen olabildiğince çabuk cevap veriniz çünkü ...
Please reply as soon as possible because…
Formal, educado
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa rahatça bana danışabilirsiniz.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formal, educado
Sizinle beraber çalışmayı dört gözle bekliyorum.
I look forward to the possibility of working together.
Formal, educado
Bu konudaki yardımınız için çok teşekkür ederim.
Thank you for your help in this matter.
Formal, educado
Bu konuyu sizinle tartışmak için sabırsızlanıyorum.
I look forward to discussing this with you.
Formal, directo
Daha bilgi isterseniz ...
If you require more information ...
Formal, directo
Yaptığınız işi takdir ediyoruz.
We appreciate your business.
Formal, directo
Lütfen benimle iletişime geçin - direkt telefon numaram ...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formal, muy directo
En yakın zamanda sizden haber almayı bekliyorum.
I look forward to hearing from you soon.
Menos formal, educado
Saygılarımla,
Yours faithfully,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Saygılarımızla,
Yours sincerely,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Saygılarımla,
Respectfully yours,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
En iyi / kibar dileklerimle,
Kind/Best regards,
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Saygılar,
Regards,
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo