Checo | Frases - Negocios | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Kính gửi ngài Chủ tịch,
Vážený pane prezidente,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo.
Thưa ông,
Vážený pane,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido.
Thưa bà,
Vážená paní,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido.
Thưa ông/bà,
Vážený pane / Vážená paní,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos.
Thưa các ông bà,
Dobrý den,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento.
Thưa ông/bà,
Všem zainteresovaným stranám,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos.
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Vážený pane Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido.
Kính gửi bà Trần Thị B,
Vážená paní Smithová,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido.
Kính gửi bà Trần Thị B,
Vážená slečno Smithová,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido.
Kính gửi bà Trần Thị B,
Vážená paní Smithová,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido.
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Milý Johne Smith,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Gửi ông A,
Milý Johne,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Obracíme se na vás ohledně...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Liên quan tới việc/vấn đề...
V návaznosti na...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Về việc/vấn đề...
V návaznosti na...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Tôi viết thư này để nói về...
Píši vám, abych vás informoval o...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Píši Vám jménem...
Formal, al escribir en nombre de otro
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formal, introducción educada

Email - Cuerpo

Liệu ông/bà có phiền...
Vadilo by Vám, kdyby...
Solicitud formal, tentativo
Không biết ông/bà có vui lòng...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Solicitud formal, tentativo
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Solicitud formal, tentativo
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Solicitud formal, muy educado
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Solicitud formal, muy educado
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Solicitud formal, educado
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Máme zájem o získání/obdržení...
Solicitud formal, educado
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Musím vás požádat, zda...
Solicitud formal, educado
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Mohl(a) byste doporučit...
Solicitud formal, directo
Ông/bà vui lòng gửi...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Solicitud formal, directo
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Solicitud formal, muy directo
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Byli bychom vděční, kdyby...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Solicitud formal y específica, directo
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Petición formal, directo
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Petición formal, directo
Chúng tôi dự định...
Naším záměrem je, aby ...
Declaración de intención formal, directo
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Je nám líto vás informovat, že...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta
File được đính kèm trong email này có định dạng...
Příloha je ve formátu...
Formal, se explica con qué programa debe el destinatario abrir un archivo adjunto
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Formal, directo, se explica un problema con un archivo adjunto
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Formal, educado
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Formal, promoción de su sitio web.

Email - Cierre

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formal, muy educado
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formal, muy educado
Xin chân thành cảm ơn...
Děkuji Vám předem...
Formal, muy educado
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formal, muy educado
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formal, muy educado
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formal, educado
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formal, educado
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Těším se na možnou spolupráci.
Formal, educado
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formal, educado
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formal, directo
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formal, directo
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Vážíme si vaší práce.
Formal, directo
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formal, muy directo
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Těším se na Vaší odpověď.
Menos formal, educado
Kính thư,
S pozdravem,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Kính thư,
Se srdečným pozdravem,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Trân trọng,
S úctou,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Thân ái,
Se srdečným pozdravem,
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Thân ái,
S pozdravem, / Zdravím,
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo