Esperanto | Frases - Negocios | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Kính gửi ngài Chủ tịch,
Estimata Sinjoro Prezidanto,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo.
Thưa ông,
Estimata sinjoro,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido.
Thưa bà,
Estimata sinjorino,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido.
Thưa ông/bà,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos.
Thưa các ông bà,
Estimataj sinjoroj,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento.
Thưa ông/bà,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos.
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Estimata sinjoro Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido.
Kính gửi bà Trần Thị B,
Estimata sinjorino Smith,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido.
Kính gửi bà Trần Thị B,
Estimata sinjorino Smith,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido.
Kính gửi bà Trần Thị B,
Estimata sinjorino Smith,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido.
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Estimata John Smith,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Gửi ông A,
Estimata John
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Ni skribas al vi pri...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Ni skribas en rilato kun...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Liên quan tới việc/vấn đề...
Plu al...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Về việc/vấn đề...
Kun referenco al...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Tôi viết thư này để nói về...
Mi skribas por demandi pri...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Mi skribas al vi nome de...
Formal, al escribir en nombre de otro
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formal, introducción educada

Email - Cuerpo

Liệu ông/bà có phiền...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Solicitud formal, tentativo
Không biết ông/bà có vui lòng...
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Solicitud formal, tentativo
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Mi estus plej dankema, se...
Solicitud formal, tentativo
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Solicitud formal, muy educado
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Mi estus dankema, se vi povus...
Solicitud formal, muy educado
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Solicitud formal, educado
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Solicitud formal, educado
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Mi devas peti vin, ĉu...
Solicitud formal, educado
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Ĉu vi rekomendas...
Solicitud formal, directo
Ông/bà vui lòng gửi...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Solicitud formal, directo
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Vi urĝe petis al...
Solicitud formal, muy directo
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Ni estus dankemaj, se...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Kio estas via nuna prezolisto por...
Solicitud formal y específica, directo
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Petición formal, directo
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Petición formal, directo
Chúng tôi dự định...
Ĝi estas nia intenco de...
Declaración de intención formal, directo
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta
File được đính kèm trong email này có định dạng...
La alligiteco estas en...
Formal, se explica con qué programa debe el destinatario abrir un archivo adjunto
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Formal, directo, se explica un problema con un archivo adjunto
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Formal, educado
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Formal, promoción de su sitio web.

Email - Cierre

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formal, muy educado
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Formal, muy educado
Xin chân thành cảm ơn...
Antaŭdankon…
Formal, muy educado
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formal, muy educado
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formal, muy educado
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formal, educado
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formal, educado
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formal, educado
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formal, educado
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Formal, directo
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Se vi bezonas plian informon...
Formal, directo
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Ni dankas pri via negoco.
Formal, directo
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Formal, muy directo
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Menos formal, educado
Kính thư,
Altestime,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Kính thư,
Altestime,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Trân trọng,
Altestime,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Thân ái,
Ĉion bonan,
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Thân ái,
Ĉion bonan,
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo