Húngaro | Frases - Negocios | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Kính gửi ngài Chủ tịch,
Tisztelt Elnök Úr!
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo.
Thưa ông,
Tisztelt Uram!
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido.
Thưa bà,
Tisztelt Hölgyem!
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido.
Thưa ông/bà,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos.
Thưa các ông bà,
Tisztelt Uraim!
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento.
Thưa ông/bà,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos.
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Tisztelt Smith úr!
Formal, destinatario masculino, nombre conocido.
Kính gửi bà Trần Thị B,
Tisztelt Smith Asszony!
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido.
Kính gửi bà Trần Thị B,
Tisztelt Smith Asszony!
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido.
Kính gửi bà Trần Thị B,
Tisztelt Smith Asszony!
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido.
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Kedves Smith John!
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Gửi ông A,
Kedves John!
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Azzal kapcsolatban írunk Önnek, hogy ...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy ...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Liên quan tới việc/vấn đề...
Továbbá ....
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Về việc/vấn đề...
A ... ajánlásával....
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Tôi viết thư này để nói về...
Azzal kapcsolatban érdeklődnék, hogy ...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
Tôi xin thay mặt... viết thư này
X nevében írok Önnek ....
Formal, al escribir en nombre de otro
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Az Önök vállalatát erősen ajánlották...
Formal, introducción educada

Email - Cuerpo

Liệu ông/bà có phiền...
Nem bánná, ha ...
Solicitud formal, tentativo
Không biết ông/bà có vui lòng...
Lenne olyan szíves, hogy...
Solicitud formal, tentativo
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Le lennék kötelezve, ha ...
Solicitud formal, tentativo
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Rendkívül értékelnénk, amennyiben tudna részletesebb információt küldeni ... kapcsolatban.
Solicitud formal, muy educado
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Hálás lennék, ha ...
Solicitud formal, muy educado
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Elküldené nekem...
Solicitud formal, educado
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Érdeklődnénk a ... beszerzése felől.
Solicitud formal, educado
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Solicitud formal, educado
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Tudna ajánlani...
Solicitud formal, directo
Ông/bà vui lòng gửi...
Elküldené nekem ...
Solicitud formal, directo
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Sürgősen kérjük, hogy ...
Solicitud formal, muy directo
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Hálásak lennénk, ha ...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Mi a jelenlegi ára a ....
Solicitud formal y específica, directo
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Érdeklődnénk, hogy... és tudni szeretnénk, hogy ...
Petición formal, directo
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Ha jól értjük a hirdetésükből, akkor gyártanak ...
Petición formal, directo
Chúng tôi dự định...
Az a szándékunk, hogy ...
Declaración de intención formal, directo
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Alaposan átgondoltunk a javaslatát és ...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Sajnálattal értesítjük, hogy ...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta
File được đính kèm trong email này có định dạng...
A csatolmány a ...
Formal, se explica con qué programa debe el destinatario abrir un archivo adjunto
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
Nem tudtam megnyitni a csatolmányát ma reggel. A vírusirtó programom vírust talált benne.
Formal, directo, se explica un problema con un archivo adjunto
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
Elnézést kérek, hogy nem továbbítottam a levelét korábban, de egy gépelési hiba miatt "ismeretlen felhasználóként" vissza lett küldve
Formal, educado
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
További információkért kérem keresse fel honlapunkat a ....
Formal, promoción de su sitio web.

Email - Cierre

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Amennyiben bármi további segítségre van szüksége, nyugodtan keressen.
Formal, muy educado
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Amennyiben bármiben további segítségére lehetünk, nyugodtan keressen minket.
Formal, muy educado
Xin chân thành cảm ơn...
Előre is köszönöm...
Formal, muy educado
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Amennyiben bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Formal, muy educado
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Én lennék a leghálásabb, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Formal, muy educado
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Kérem minél hamarabb válaszoljon, mivel...
Formal, educado
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Ha további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Formal, educado
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Várom a lehetőséget, hogy együtt dolgozhassunk.
Formal, educado
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben.
Formal, educado
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Várom, hogy megbeszélhessük.
Formal, directo
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Ha több információra van szüksége
Formal, directo
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Értékeljük az Ön üzletét.
Formal, directo
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Kérem keressen meg, a közvetlen mobil számon ...
Formal, muy directo
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Várom a válaszát.
Menos formal, educado
Kính thư,
Tisztelettel,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Kính thư,
Tisztelettel,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Trân trọng,
Tisztelettel,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Thân ái,
Üdvözlettel,
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Thân ái,
Üdvözlettel,
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo