Polaco | Frases - Negocios | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Kính gửi ngài Chủ tịch,
Szanowny Panie Prezydencie,
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo.
Thưa ông,
Szanowny Panie,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido.
Thưa bà,
Drogi/Szanowny Pani,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido.
Thưa ông/bà,
Szanowni Państwo,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos.
Thưa các ông bà,
Szanowni Państwo,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento.
Thưa ông/bà,
Szanowni Państwo,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos.
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Szanowny Panie,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido.
Kính gửi bà Trần Thị B,
Szanowna Pani,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido.
Kính gửi bà Trần Thị B,
Szanowna Pani,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido.
Kính gửi bà Trần Thị B,
Szanowna Pani,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido.
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Szanowny Panie,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Gửi ông A,
Drogi Tomaszu,
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Piszemy do Państwa w sprawie...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Piszemy do Państwa w związku z...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Liên quan tới việc/vấn đề...
W nawiązaniu do...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Về việc/vấn đề...
Nawiązując do...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Tôi viết thư này để nói về...
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
Tôi xin thay mặt... viết thư này
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Formal, al escribir en nombre de otro
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Formal, introducción educada

Email - Cuerpo

Liệu ông/bà có phiền...
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Solicitud formal, tentativo
Không biết ông/bà có vui lòng...
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Solicitud formal, tentativo
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Solicitud formal, tentativo
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Solicitud formal, muy educado
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Solicitud formal, muy educado
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Solicitud formal, educado
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Solicitud formal, educado
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Chciałbym zapytać, czy...
Solicitud formal, educado
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Czy mógłby mi Pan polecić...
Solicitud formal, directo
Ông/bà vui lòng gửi...
Prosiłbym o przesłanie mi...
Solicitud formal, directo
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Proszę o pilne przesłanie mi...
Solicitud formal, muy directo
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Solicitud formal y específica, directo
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Petición formal, directo
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Petición formal, directo
Chúng tôi dự định...
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Declaración de intención formal, directo
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Z przykrością informujemy, że...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta
File được đính kèm trong email này có định dạng...
Załącznik jest w formacie...
Formal, se explica con qué programa debe el destinatario abrir un archivo adjunto
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Formal, directo, se explica un problema con un archivo adjunto
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Formal, educado
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Formal, promoción de su sitio web.

Email - Cierre

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Formal, muy educado
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Formal, muy educado
Xin chân thành cảm ơn...
Z góry dziękuję...
Formal, muy educado
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Formal, muy educado
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Formal, muy educado
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Formal, educado
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Formal, educado
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Formal, educado
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Formal, educado
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Formal, directo
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Formal, directo
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Doceniamy Państwa pracę.
Formal, directo
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Formal, muy directo
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Czekam na Pana odpowiedź.
Menos formal, educado
Kính thư,
Z wyrazami szacunku,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Kính thư,
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Trân trọng,
Z poważaniem,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Thân ái,
Pozdrawiam serdecznie,
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Thân ái,
Pozdrawiam,
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo