Ruso | Frases - Negocios | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Kính gửi ngài Chủ tịch,
Уважаемый г-н президент
Muy formal, el destinatario recibe un título especial que debe ser usado junto a su nombre o sustituyéndolo.
Thưa ông,
Уважаемый г-н ...
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido.
Thưa bà,
Уважаемая госпожа...
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido.
Thưa ông/bà,
Уважаемые...
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos.
Thưa các ông bà,
Уважаемые...
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento.
Thưa ông/bà,
Уважаемые...
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos.
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Уважаемый г-н Смидт
Formal, destinatario masculino, nombre conocido.
Kính gửi bà Trần Thị B,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido.
Kính gửi bà Trần Thị B,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido.
Kính gửi bà Trần Thị B,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido.
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Уважаемый...
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente.
Gửi ông A,
Дорогой Иван!
Informal, si se es amigo del destinatario, poco común.
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Пишем вам по поводу...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Мы пишем в связи с ...
Formal, en nombre de toda la compañía.
Liên quan tới việc/vấn đề...
Ввиду...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Về việc/vấn đề...
В отношении...
Formal, introducción haciendo referencia a algo ya conocido o que se ha visto en la compañía a contactar.
Tôi viết thư này để nói về...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Menos formal, introducción en tu nombre en representación de la compañía
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Я пишу от лица..., чтобы...
Formal, al escribir en nombre de otro
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Ваша компания была рекомендована...
Formal, introducción educada

Email - Cuerpo

Liệu ông/bà có phiền...
Вы не против, если...
Solicitud formal, tentativo
Không biết ông/bà có vui lòng...
Будьте любезны...
Solicitud formal, tentativo
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Буду очень благодарен, если...
Solicitud formal, tentativo
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Solicitud formal, muy educado
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Solicitud formal, muy educado
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Не могли бы вы прислать мне...
Solicitud formal, educado
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Мы заинтересованы в получении...
Solicitud formal, educado
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Вынужден (с)просить вас...
Solicitud formal, educado
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Не могли бы вы посоветовать...
Solicitud formal, directo
Ông/bà vui lòng gửi...
Пришлите пожалуйста...
Solicitud formal, directo
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Вам необходимо срочно...
Solicitud formal, muy directo
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Мы были бы признательны, если..
Solicitud formal, educado, en nombre de la compañía
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Solicitud formal y específica, directo
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Petición formal, directo
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Petición formal, directo
Chúng tôi dự định...
Нашим намерением является...
Declaración de intención formal, directo
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Formal, que lleva a una decisión en relación a un acuerdo de negocios
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Formal, rechazo de un acuerdo de negocios o falta de interés en una oferta
File được đính kèm trong email này có định dạng...
Прикрепленный файл в формате...
Formal, se explica con qué programa debe el destinatario abrir un archivo adjunto
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Formal, directo, se explica un problema con un archivo adjunto
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Formal, educado
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
Больше информации см. на сайте...
Formal, promoción de su sitio web.

Email - Cierre

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Formal, muy educado
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Formal, muy educado
Xin chân thành cảm ơn...
Заранее спасибо...
Formal, muy educado
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formal, muy educado
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Formal, muy educado
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Formal, educado
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formal, educado
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Formal, educado
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Спасибо за помощь в этом деле.
Formal, educado
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Я хотел бы обсудить это с вами
Formal, directo
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Если вам необходимо больше информации...
Formal, directo
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Мы ценим ваш вклад
Formal, directo
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Formal, muy directo
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Надеюсь на скорый ответ
Menos formal, educado
Kính thư,
С уважением...
Formal, nombre del destinatario desconocido
Kính thư,
С уважением...
Formal, muy usado, destinatario conocido
Trân trọng,
С уважением ваш...
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Thân ái,
С уважением...
Informal, entre socios de negocios que se tutean
Thân ái,
С уважением...
Informal, entre socios de negocios que trabajan juntos a menudo