Polaco | Frases - Negocios | Facturas

Facturas - Facturaciones

Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
Formal, very educado
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Formal, educado
Proforma faktura bude poslána faxem.
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
Formal, directo
Splatné ihned po obdržení zboží.
Płatne przy odbiorze.
Formal, directo
Celková splatná částka je...
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
Formal, directo
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Formal, directo

Facturas - Recordatorio

Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Formal, muy educado
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Formal, educado
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
Formal, educado
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Formal, educado
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Formal, directo
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Formal, directo
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Formal, muy directo
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Formal, muy directo
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Formal, educado