Ruso | Frases - Negocios | Facturas

Facturas - Facturaciones

Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
За мои услуги я хотел бы получить гонорар в размере...
Formal, very educado
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Пожалуйста найдите незакрый счет № ... за...
Formal, educado
Proforma faktura bude poslána faxem.
Мы пришлем вам счет по факсу
Formal, directo
Splatné ihned po obdržení zboží.
Оплата сразу после доставки товара
Formal, directo
Celková splatná částka je...
Общая сумма...
Formal, directo
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Мы выписываем счета только в евро
Formal, directo

Facturas - Recordatorio

Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Позвольте напомнить, что срок оплаты ... истек
Formal, muy educado
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Мы напоминаем вам, что счет за... еще непогашен.
Formal, educado
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
По нашим сведениям, мы еще не получили счет за...
Formal, educado
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Будем благодарны, если вы погасите ваш счет в течении следующих нескольких дней.
Formal, educado
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Согласно нашим данным, счет за... еще не погашен.
Formal, directo
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Пожалуйста перечислите вашу оплату за...
Formal, directo
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Мы еще не получили оплату за...
Formal, muy directo
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Наш финансовый отдел может принять эту заявку только, если мы получим копию чека/перевода
Formal, muy directo
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Если вы уже оплатили счет, пожалуйста, проигнорируйте это письмо
Formal, educado