Danés | Frases - Negocios | Facturas

Facturas - Facturaciones

Les rogamos efectúe el pago por el monto especificado por los servicios ofrecidos...
For min service, anmoder jeg venligst om følgende betaling...
Formal, very educado
Encontrará adjunta la factura número...
Vedlagt finder I faktura nr.... for...
Formal, educado
La factura pro forma será enviada por fax.
Proforma fakturaen vil blive faxet.
Formal, directo
Pagadero de inmediato luego recibir las mercancías.
Betalbar straks efter modtagelsen af varerne.
Formal, directo
El monto total a pagar es...
Det totale beløb der skal betales er...
Formal, directo
Por política de nuestra empresa solo facturamos en euros.
Det er vores virksomheds politik kun at fakturere i Euro.
Formal, directo

Facturas - Recordatorio

Nos servimos a recordarle que el pago de... está atrasado.
Må vi minde dig om at din betaling for... er forfalden.
Formal, muy educado
Le recordamos que la factura anterior aún no ha sido saldada.
Dette er for at minde dig om at fakturaen ovenfor stadig ikke er blevet betalt.
Formal, educado
Según nuestros registros aún no hemos recibido el pago por la factura anterior.
I følge vores fortegnelser, har vi endnu ikke modtager en pengeoverførsel for ovenstående faktura.
Formal, educado
Agradeceríamos que cancele su factura en los próximos días.
Vi ville sætte pris på hvis du godkender din konto indenfor de næste par dage.
Formal, educado
Nuestros registros muestran que la factura aún no ha sido cancelada.
Vores fortegnelser viser at fakturaen stadig ikke er blevet betalt.
Formal, directo
Le pedimos que envíe su pago a la brevedad posible.
Vær så venlig at sende din betaling omgående.
Formal, directo
Aún no hemos recibido el pago por concepto de...
Vi har endnu ikke modtaget betalingen for...
Formal, muy directo
Nuestro departamento de contabilidad solo podrá enviar el pedido al recibir una copia de su cheque/transferencia.
Vores kontoafdeling vil kun sende denne ordre hvis vi modtager en kopi af din check/overførelse.
Formal, muy directo
Si ya ha enviado su pago, haga caso omiso de esta carta.
Hvis du allerede har sendt din betaling, se venligst bort fra dette brev.
Formal, educado