Polaco | Frases - Negocios | Facturas

Facturas - Facturaciones

Les rogamos efectúe el pago por el monto especificado por los servicios ofrecidos...
W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
Formal, very educado
Encontrará adjunta la factura número...
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Formal, educado
La factura pro forma será enviada por fax.
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
Formal, directo
Pagadero de inmediato luego recibir las mercancías.
Płatne przy odbiorze.
Formal, directo
El monto total a pagar es...
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
Formal, directo
Por política de nuestra empresa solo facturamos en euros.
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Formal, directo

Facturas - Recordatorio

Nos servimos a recordarle que el pago de... está atrasado.
Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Formal, muy educado
Le recordamos que la factura anterior aún no ha sido saldada.
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Formal, educado
Según nuestros registros aún no hemos recibido el pago por la factura anterior.
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
Formal, educado
Agradeceríamos que cancele su factura en los próximos días.
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Formal, educado
Nuestros registros muestran que la factura aún no ha sido cancelada.
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Formal, directo
Le pedimos que envíe su pago a la brevedad posible.
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Formal, directo
Aún no hemos recibido el pago por concepto de...
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Formal, muy directo
Nuestro departamento de contabilidad solo podrá enviar el pedido al recibir una copia de su cheque/transferencia.
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Formal, muy directo
Si ya ha enviado su pago, haga caso omiso de esta carta.
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Formal, educado