Sueco | Frases - Negocios | Facturas

Facturas - Facturaciones

Les rogamos efectúe el pago por el monto especificado por los servicios ofrecidos...
För mina tjänster ber jag vänligen om följande betalning ...
Formal, very educado
Encontrará adjunta la factura número...
Bifogat finner ni faktura nummer ... gällande ...
Formal, educado
La factura pro forma será enviada por fax.
Proformafakturan kommer att faxas.
Formal, directo
Pagadero de inmediato luego recibir las mercancías.
Betalning sker omedelbart efter att varorna mottagits.
Formal, directo
El monto total a pagar es...
Det totala betalningsbeloppet är ...
Formal, directo
Por política de nuestra empresa solo facturamos en euros.
Det är vårt företags policy att endast fakturera i SEK (svenska kronor).
Formal, directo

Facturas - Recordatorio

Nos servimos a recordarle que el pago de... está atrasado.
Vi vill härmed påminna dig om att din betalning för ... är försenad.
Formal, muy educado
Le recordamos que la factura anterior aún no ha sido saldada.
Detta är en påminnelse om att ovanstående faktura fortfarande är obetald.
Formal, educado
Según nuestros registros aún no hemos recibido el pago por la factura anterior.
Enligt våra uppgifter har vi ännu inte tagit emot en betalning för ovanstående faktura.
Formal, educado
Agradeceríamos que cancele su factura en los próximos días.
Vi skulle uppskatta det ifall ni kunde betala fakturan inom de närmaste dagarna.
Formal, educado
Nuestros registros muestran que la factura aún no ha sido cancelada.
Våra register indikerar att fakturan ännu inte har betalats.
Formal, directo
Le pedimos que envíe su pago a la brevedad posible.
Var så vänlig och betala fakturan omgående.
Formal, directo
Aún no hemos recibido el pago por concepto de...
Vi har ännu inte erhållit betalningen för ...
Formal, muy directo
Nuestro departamento de contabilidad solo podrá enviar el pedido al recibir una copia de su cheque/transferencia.
Vår ekonomiavdelning kommer endast att godkänna din order som leveransklar mot uppvisandet av en kopia på din check/betalningsöverföring.
Formal, muy directo
Si ya ha enviado su pago, haga caso omiso de esta carta.
Om ni redan har betalat fakturan, ber vi er vänligen att ignorera detta meddelande.
Formal, educado