Holandés | Frases - Negocios | Facturas

Facturas - Facturaciones

Merci de régler le montant suivant...
Voor mijn verleende diensten vraag ik u vriendelijk de volgende betaling te voldoen ...
Formal, very educado
Veuillez trouvez ci-joint la facture n°... pour...
Bijgevoegd vindt u rekening nr. ... voor ...
Formal, educado
La facture pro forma sera faxée.
Wij zullen u de pro forma factuur faxen.
Formal, directo
Réglable directement après réception des biens.
Onmiddelijk na ontvangst van de waren te betalen.
Formal, directo
La montant total à payer est de...
Het te betalen totaalbedrag is ...
Formal, directo
La politique de notre entreprise est de facturer les montants uniquement en Euros.
Conform ons bedrijfsbeleid factureren wij uitsluitend in euro´s.
Formal, directo

Facturas - Recordatorio

Nous nous permettons de vous rappeler que le paiement de... est en retard.
Mogen wij u eraan herinneren dat u betaling voor ... achterstallig is.
Formal, muy educado
Nous nous permettons de vous rappeler que la facture ci-dessus demeure impayée.
Hierbij willen wij u eraan herinneren dat de bovengenoemde rekening nog niet betaald is.
Formal, educado
Selon nos archives, nous n'avons toujours pas reçu de paiement pour la facture ci-dessus.
Volgens onze administratie hebben wij tot nu toe nog geen inkomende betaling voor de bovengenoemde rekening ontvangen.
Formal, educado
Nous vous saurions gré d'effectuer le règlement dans les jours à venir.
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u uw rekening in de komende dagen zou betalen.
Formal, educado
Nos archives montrent que la facture demeure impayée payée.
Volgens onze administratie is de rekening nog niet betaald.
Formal, directo
Merci d'envoyer votre paiement rapidement.
Stuurt u alstublieft direct uw betaling.
Formal, directo
Nous n'avons toujours pas reçu le paiement pour...
Wij hebben uw betaling voor ... nog niet ontvangen.
Formal, muy directo
Notre département comptabilité n'autorisera l'envoi de votre commande à la réception d'une copie de votre chèque / virement.
Onze boekhoudafdeling zal deze bestelling eerst dan vrijgeven, wanneer wij een kopie van uw cheque/overboeking ontvangen hebben.
Formal, muy directo
Si vous avez déjà envoyé votre paiement, merci d'ignorer cette lettre.
Wanneer u uw betaling reeds voldaan heeft, beschouw deze brief dan als niet verzonden.
Formal, educado