Polaco | Frases - Negocios | Facturas

Facturas - Facturaciones

Θα ήθελα να σας ζητήσω την ακόλουθη πληρωμή για τις υπηρεσίες μου...
W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
Formal, very educado
Επισυνάπτεται τιμολόγιο αρ.... για...
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Formal, educado
Θα σας στείλουμε το προτιμολόγιο με φαξ.
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
Formal, directo
Πληρωτέο αμέσως μετά την παραλαβή των εμπορευμάτων.
Płatne przy odbiorze.
Formal, directo
Το συνολικό πληρωτέο ποσό είναι...
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
Formal, directo
Είναι πολίτικη της εταιρίας μας να εκδίδουμε αποδείξεις μόνο σε ευρώ.
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Formal, directo

Facturas - Recordatorio

Σας υπενθυμίζουμε ότι η πληρωμή σας για ... έχει καθυστερήσει.
Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Formal, muy educado
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι το παραπάνω τιμολόγιο παραμένει απλήρωτο.
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Formal, educado
Σύμφωνα με τα αρχεία μας, δεν έχουμε λάβει ακόμη έμβασμα για το παραπάνω τιμολόγιο.
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
Formal, educado
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να πληρώσετε τον λογαριασμό σας μέσα στις επόμενες ημέρες.
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Formal, educado
Τα αρχεία μας δείχνουν ότι το τιμολόγιο δεν έχει ακόμη αποπληρωθεί.
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Formal, directo
Παρακαλώ όπως στείλετε την πληρωμή σας έγκαιρα.
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Formal, directo
Δεν έχουμε ακόμα λάβει καμία πληρωμή για...
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Formal, muy directo
Το Λογιστήριο μας θα μπορέσει να σας στείλει την παραγγελία σας μόνο αν παραλάβουμε αντίγραφο της επιταγής/μεταφοράς σας.
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Formal, muy directo
Εάν έχετε ήδη στείλει την πληρωμή σας, παρακαλούμε αγνοήστε αυτό το γράμμα.
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Formal, educado