Inglés | Frases - Negocios | Facturas

Facturas - Facturaciones

Voor mijn verleende diensten vraag ik u vriendelijk de volgende betaling te voldoen ...
For my services I kindly request the following payment…
Formal, very educado
Bijgevoegd vindt u rekening nr. ... voor ...
Please find enclosed invoice no. … for …
Formal, educado
Wij zullen u de pro forma factuur faxen.
The pro forma invoice will be faxed.
Formal, directo
Onmiddelijk na ontvangst van de waren te betalen.
Payable immediately after the receipt of the goods.
Formal, directo
Het te betalen totaalbedrag is ...
The total amount payable is…
Formal, directo
Conform ons bedrijfsbeleid factureren wij uitsluitend in euro´s.
It is our company policy to invoice only in Euros.
Formal, directo

Facturas - Recordatorio

Mogen wij u eraan herinneren dat u betaling voor ... achterstallig is.
May we remind you that your payment for...is overdue.
Formal, muy educado
Hierbij willen wij u eraan herinneren dat de bovengenoemde rekening nog niet betaald is.
This is to remind you that the above invoice is still unpaid.
Formal, educado
Volgens onze administratie hebben wij tot nu toe nog geen inkomende betaling voor de bovengenoemde rekening ontvangen.
According to our records, we have not yet received a remittance for above invoice.
Formal, educado
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u uw rekening in de komende dagen zou betalen.
We would appreciate if you cleared your account within the next few days.
Formal, educado
Volgens onze administratie is de rekening nog niet betaald.
Our records show that the invoice still has not been paid.
Formal, directo
Stuurt u alstublieft direct uw betaling.
Please send your payment promptly.
Formal, directo
Wij hebben uw betaling voor ... nog niet ontvangen.
We have not yet received payment for…
Formal, muy directo
Onze boekhoudafdeling zal deze bestelling eerst dan vrijgeven, wanneer wij een kopie van uw cheque/overboeking ontvangen hebben.
Our Accounts department will only release this order for shipment if we receive a copy of your cheque/transfer.
Formal, muy directo
Wanneer u uw betaling reeds voldaan heeft, beschouw deze brief dan als niet verzonden.
If you have already sent your payment, please disregard this letter.
Formal, educado