Rumano | Frases - Negocios | Facturas

Facturas - Facturaciones

Voor mijn verleende diensten vraag ik u vriendelijk de volgende betaling te voldoen ...
Suma pe care vă rog să mi-o înaintați pentru serviciile prestate este în valoare de...
Formal, very educado
Bijgevoegd vindt u rekening nr. ... voor ...
Vă rog să aveți în vedere factura cu numărul ... atașată prezentei pentru ...
Formal, educado
Wij zullen u de pro forma factuur faxen.
Va fi trimisă prin fax factura pro forma.
Formal, directo
Onmiddelijk na ontvangst van de waren te betalen.
A se achita imediat după primirea bunurilor.
Formal, directo
Het te betalen totaalbedrag is ...
Suma totală de plată este...
Formal, directo
Conform ons bedrijfsbeleid factureren wij uitsluitend in euro´s.
Conform politicii companiei facturarea se face doar în Euro.
Formal, directo

Facturas - Recordatorio

Mogen wij u eraan herinneren dat u betaling voor ... achterstallig is.
Vă reamintim faptul că termenul pentru achitarea ... a fost depășit.
Formal, muy educado
Hierbij willen wij u eraan herinneren dat de bovengenoemde rekening nog niet betaald is.
Vă reamintim faptul că factura este încă neachitată.
Formal, educado
Volgens onze administratie hebben wij tot nu toe nog geen inkomende betaling voor de bovengenoemde rekening ontvangen.
Din datele pe care le deținem reiese faptul că nu am primit încă o confirmare pentru plata facturii.
Formal, educado
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u uw rekening in de komende dagen zou betalen.
Am aprecia foarte mult dacă v-ați face timp să achitați în zilele următoare.
Formal, educado
Volgens onze administratie is de rekening nog niet betaald.
Din datele noastre reiese faptul că factura nu a fost încă achitată.
Formal, directo
Stuurt u alstublieft direct uw betaling.
Vă rugăm să efectuați plata cât mai repede.
Formal, directo
Wij hebben uw betaling voor ... nog niet ontvangen.
Încă nu am încasat suma pe care ne-o datorați pentru...
Formal, muy directo
Onze boekhoudafdeling zal deze bestelling eerst dan vrijgeven, wanneer wij een kopie van uw cheque/overboeking ontvangen hebben.
Departamentul nostru comercial vă poate elibera actele de livrare doar după ce va primi o copie a confirmării de plată.
Formal, muy directo
Wanneer u uw betaling reeds voldaan heeft, beschouw deze brief dan als niet verzonden.
Dacă ați efectuat deja plata vă rugam să nu luați în considerare această scrisoare.
Formal, educado