Checo | Frases - Negocios | Facturas

Facturas - Facturaciones

For my services I kindly request the following payment…
Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Formal, very educado
Please find enclosed invoice no. … for …
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Formal, educado
The pro forma invoice will be faxed.
Proforma faktura bude poslána faxem.
Formal, directo
Payable immediately after the receipt of the goods.
Splatné ihned po obdržení zboží.
Formal, directo
The total amount payable is…
Celková splatná částka je...
Formal, directo
It is our company policy to invoice only in Euros.
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Formal, directo

Facturas - Recordatorio

May we remind you that your payment for...is overdue.
Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Formal, muy educado
This is to remind you that the above invoice is still unpaid.
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Formal, educado
According to our records, we have not yet received a remittance for above invoice.
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Formal, educado
We would appreciate if you cleared your account within the next few days.
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Formal, educado
Our records show that the invoice still has not been paid.
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Formal, directo
Please send your payment promptly.
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Formal, directo
We have not yet received payment for…
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Formal, muy directo
Our Accounts department will only release this order for shipment if we receive a copy of your cheque/transfer.
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Formal, muy directo
If you have already sent your payment, please disregard this letter.
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Formal, educado