Holandés | Frases - Negocios | Facturas

Facturas - Facturaciones

For my services I kindly request the following payment…
Voor mijn verleende diensten vraag ik u vriendelijk de volgende betaling te voldoen ...
Formal, very educado
Please find enclosed invoice no. … for …
Bijgevoegd vindt u rekening nr. ... voor ...
Formal, educado
The pro forma invoice will be faxed.
Wij zullen u de pro forma factuur faxen.
Formal, directo
Payable immediately after the receipt of the goods.
Onmiddelijk na ontvangst van de waren te betalen.
Formal, directo
The total amount payable is…
Het te betalen totaalbedrag is ...
Formal, directo
It is our company policy to invoice only in Euros.
Conform ons bedrijfsbeleid factureren wij uitsluitend in euro´s.
Formal, directo

Facturas - Recordatorio

May we remind you that your payment for...is overdue.
Mogen wij u eraan herinneren dat u betaling voor ... achterstallig is.
Formal, muy educado
This is to remind you that the above invoice is still unpaid.
Hierbij willen wij u eraan herinneren dat de bovengenoemde rekening nog niet betaald is.
Formal, educado
According to our records, we have not yet received a remittance for above invoice.
Volgens onze administratie hebben wij tot nu toe nog geen inkomende betaling voor de bovengenoemde rekening ontvangen.
Formal, educado
We would appreciate if you cleared your account within the next few days.
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u uw rekening in de komende dagen zou betalen.
Formal, educado
Our records show that the invoice still has not been paid.
Volgens onze administratie is de rekening nog niet betaald.
Formal, directo
Please send your payment promptly.
Stuurt u alstublieft direct uw betaling.
Formal, directo
We have not yet received payment for…
Wij hebben uw betaling voor ... nog niet ontvangen.
Formal, muy directo
Our Accounts department will only release this order for shipment if we receive a copy of your cheque/transfer.
Onze boekhoudafdeling zal deze bestelling eerst dan vrijgeven, wanneer wij een kopie van uw cheque/overboeking ontvangen hebben.
Formal, muy directo
If you have already sent your payment, please disregard this letter.
Wanneer u uw betaling reeds voldaan heeft, beschouw deze brief dan als niet verzonden.
Formal, educado