Húngaro | Frases - Negocios | Facturas

Facturas - Facturaciones

For my services I kindly request the following payment…
A szolgáltatásaimért a következő összeget kérném ...
Formal, very educado
Please find enclosed invoice no. … for …
A ... számláját a csatolmányban találhatja.
Formal, educado
The pro forma invoice will be faxed.
A proforma számlát faxon fogom küldeni.
Formal, directo
Payable immediately after the receipt of the goods.
Számlázás után közvetlenül fizetendő.
Formal, directo
The total amount payable is…
A fizetendő összeg összesen ...
Formal, directo
It is our company policy to invoice only in Euros.
Vállalati szabályozásunknak megfelelően csak euróban számlázunk.
Formal, directo

Facturas - Recordatorio

May we remind you that your payment for...is overdue.
Emlékeztetjük, hogy a ... fizetési határideje lejárt.
Formal, muy educado
This is to remind you that the above invoice is still unpaid.
Ez egy emlékeztető, hogy a fenti számla még mindig kiegyenlítetlen.
Formal, educado
According to our records, we have not yet received a remittance for above invoice.
A nyilvántartásunk szerint még nem érkezett meg hozzánk a fenti számla átutalása.
Formal, educado
We would appreciate if you cleared your account within the next few days.
Örülnénk, ha a következő pár napon belül tisztázná a számláját.
Formal, educado
Our records show that the invoice still has not been paid.
A nyilvántartásuk szerint az Ön számlája még nem lett kifizetve.
Formal, directo
Please send your payment promptly.
Kérem, küldje el a kifizetést azonnal.
Formal, directo
We have not yet received payment for…
Még nem kaptuk meg a .... kifizetését.
Formal, muy directo
Our Accounts department will only release this order for shipment if we receive a copy of your cheque/transfer.
A könyvelő részlegünk csak akkor engedi ki ezt a szállítási rendelést, ha megkaptuk az Önöktől a csekk/átutalás másolatát.
Formal, muy directo
If you have already sent your payment, please disregard this letter.
Amennyiben már elküldte a fizetést, kérem tekintse levelemet tárgytalannak.
Formal, educado