Polaco | Frases - Negocios | Facturas

Facturas - Facturaciones

For my services I kindly request the following payment…
W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
Formal, very educado
Please find enclosed invoice no. … for …
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Formal, educado
The pro forma invoice will be faxed.
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
Formal, directo
Payable immediately after the receipt of the goods.
Płatne przy odbiorze.
Formal, directo
The total amount payable is…
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
Formal, directo
It is our company policy to invoice only in Euros.
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Formal, directo

Facturas - Recordatorio

May we remind you that your payment for...is overdue.
Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Formal, muy educado
This is to remind you that the above invoice is still unpaid.
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Formal, educado
According to our records, we have not yet received a remittance for above invoice.
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
Formal, educado
We would appreciate if you cleared your account within the next few days.
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Formal, educado
Our records show that the invoice still has not been paid.
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Formal, directo
Please send your payment promptly.
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Formal, directo
We have not yet received payment for…
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Formal, muy directo
Our Accounts department will only release this order for shipment if we receive a copy of your cheque/transfer.
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Formal, muy directo
If you have already sent your payment, please disregard this letter.
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Formal, educado