Húngaro | Frases - Negocios | Facturas

Facturas - Facturaciones

Per la suddetta prestazione è previsto il pagamento di...
A szolgáltatásaimért a következő összeget kérném ...
Formal, very educado
In allegato la fatturazione nr. ... per ...
A ... számláját a csatolmányban találhatja.
Formal, educado
La fattura pro-forma Le sarà recapitata via fax.
A proforma számlát faxon fogom küldeni.
Formal, directo
Pagamento ad avvenuta consegna della merce.
Számlázás után közvetlenül fizetendő.
Formal, directo
Il totale dovuto è...
A fizetendő összeg összesen ...
Formal, directo
La nostra azienda effettua solo fatturazioni in euro.
Vállalati szabályozásunknak megfelelően csak euróban számlázunk.
Formal, directo

Facturas - Recordatorio

La informiamo che è in ritardo nel pagamento di... .
Emlékeztetjük, hogy a ... fizetési határideje lejárt.
Formal, muy educado
La contattiamo per informarLa che il suo debito verso la nostra azienda non è ancora stato saldato.
Ez egy emlékeztető, hogy a fenti számla még mindig kiegyenlítetlen.
Formal, educado
Stando alla nostra documentazione contabile, non è ancora stato ricevuto nessun pagamento a suo carico riferito alla fattura di cui sopra.
A nyilvántartásunk szerint még nem érkezett meg hozzánk a fenti számla átutalása.
Formal, educado
Le serammo grati se volesse procedere al pagamento della sua passività entro pochi giorni.
Örülnénk, ha a következő pár napon belül tisztázná a számláját.
Formal, educado
Secondo la documentazione contabile la fattura a suo carico non è ancora stata pagata.
A nyilvántartásuk szerint az Ön számlája még nem lett kifizetve.
Formal, directo
La invitiamo caldamente a saldare al più presto il suo debito.
Kérem, küldje el a kifizetést azonnal.
Formal, directo
Non abbiamo ancora ricevuto da parte Sua l'ammontare dovutoci.
Még nem kaptuk meg a .... kifizetését.
Formal, muy directo
Procederemo alla consegna del suo ordine solo previa visione di una copia dell'assegno di pagamento/del trasferimento bancario.
A könyvelő részlegünk csak akkor engedi ki ezt a szállítási rendelést, ha megkaptuk az Önöktől a csekk/átutalás másolatát.
Formal, muy directo
In caso il pagamento fosse già stato effettuato La preghiamo di non considerare questa missiva.
Amennyiben már elküldte a fizetést, kérem tekintse levelemet tárgytalannak.
Formal, educado