Alemán | Frases - Negocios | Facturas

Facturas - Facturaciones

W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
Für meine geleisteten Dienste erlaube ich mir, folgenden Betrag in Rechnung zu stellen...
Formal, very educado
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Beigefügt finden Sie Rechnung Nr. ... für...
Formal, educado
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
Wir werden Ihnen die Pro-forma-Rechnung zufaxen.
Formal, directo
Płatne przy odbiorze.
Sofort fällig nach Wareneingang.
Formal, directo
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
Der Gesamtbetrag beläuft sich auf...
Formal, directo
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Gemäß unserer geschäftlichen Richtlinie rechnen wir ausschließlich in Euro ab.
Formal, directo

Facturas - Recordatorio

Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Wir möchten Sie daran erinnern, dass Sie mit Ihrer Zahlung für ... in Verzug sind.
Formal, muy educado
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Hiermit möchten wir Sie daran erinnern, dass die oben genannte Rechnung noch nicht beglichen worden ist.
Formal, educado
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
Laut unseren Unterlagen haben wir bislang noch keinen Zahlungseingang für oben genannte Rechnung verzeichnen können.
Formal, educado
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Wir würden uns freuen, wenn Sie Ihre Rechnung innerhalb der nächsten Tage begleichen würden.
Formal, educado
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Laut unseren Unterlagen ist die Rechnung noch nicht bezahlt worden.
Formal, directo
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Bitte tätigen Sie umgehend Ihre Zahlung.
Formal, directo
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Wir haben Ihre Zahlung für ... noch nicht erhalten.
Formal, muy directo
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Unsere Buchhaltung wird diese Bestellung erst dann freigeben, wenn wir eine Kopie des Schecks/der Überweisung erhalten haben.
Formal, muy directo
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Sollten Sie den Betrag bereits beglichen haben, betrachten Sie dieses Schreiben bitte als gegenstandslos.
Formal, educado