Español | Frases - Negocios | Facturas

Facturas - Facturaciones

W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
Les rogamos efectúe el pago por el monto especificado por los servicios ofrecidos...
Formal, very educado
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Encontrará adjunta la factura número...
Formal, educado
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
La factura pro forma será enviada por fax.
Formal, directo
Płatne przy odbiorze.
Pagadero de inmediato luego recibir las mercancías.
Formal, directo
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
El monto total a pagar es...
Formal, directo
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Por política de nuestra empresa solo facturamos en euros.
Formal, directo

Facturas - Recordatorio

Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Nos servimos a recordarle que el pago de... está atrasado.
Formal, muy educado
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Le recordamos que la factura anterior aún no ha sido saldada.
Formal, educado
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
Según nuestros registros aún no hemos recibido el pago por la factura anterior.
Formal, educado
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Agradeceríamos que cancele su factura en los próximos días.
Formal, educado
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Nuestros registros muestran que la factura aún no ha sido cancelada.
Formal, directo
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Le pedimos que envíe su pago a la brevedad posible.
Formal, directo
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Aún no hemos recibido el pago por concepto de...
Formal, muy directo
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Nuestro departamento de contabilidad solo podrá enviar el pedido al recibir una copia de su cheque/transferencia.
Formal, muy directo
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Si ya ha enviado su pago, haga caso omiso de esta carta.
Formal, educado