Inglés | Frases - Negocios | Facturas

Facturas - Facturaciones

W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
For my services I kindly request the following payment…
Formal, very educado
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Please find enclosed invoice no. … for …
Formal, educado
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
The pro forma invoice will be faxed.
Formal, directo
Płatne przy odbiorze.
Payable immediately after the receipt of the goods.
Formal, directo
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
The total amount payable is…
Formal, directo
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
It is our company policy to invoice only in Euros.
Formal, directo

Facturas - Recordatorio

Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
May we remind you that your payment for...is overdue.
Formal, muy educado
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
This is to remind you that the above invoice is still unpaid.
Formal, educado
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
According to our records, we have not yet received a remittance for above invoice.
Formal, educado
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
We would appreciate if you cleared your account within the next few days.
Formal, educado
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Our records show that the invoice still has not been paid.
Formal, directo
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Please send your payment promptly.
Formal, directo
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
We have not yet received payment for…
Formal, muy directo
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Our Accounts department will only release this order for shipment if we receive a copy of your cheque/transfer.
Formal, muy directo
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
If you have already sent your payment, please disregard this letter.
Formal, educado