Ruso | Frases - Negocios | Facturas

Facturas - Facturaciones

W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
За мои услуги я хотел бы получить гонорар в размере...
Formal, very educado
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Пожалуйста найдите незакрый счет № ... за...
Formal, educado
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
Мы пришлем вам счет по факсу
Formal, directo
Płatne przy odbiorze.
Оплата сразу после доставки товара
Formal, directo
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
Общая сумма...
Formal, directo
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Мы выписываем счета только в евро
Formal, directo

Facturas - Recordatorio

Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Позвольте напомнить, что срок оплаты ... истек
Formal, muy educado
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Мы напоминаем вам, что счет за... еще непогашен.
Formal, educado
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
По нашим сведениям, мы еще не получили счет за...
Formal, educado
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Будем благодарны, если вы погасите ваш счет в течении следующих нескольких дней.
Formal, educado
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Согласно нашим данным, счет за... еще не погашен.
Formal, directo
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Пожалуйста перечислите вашу оплату за...
Formal, directo
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Мы еще не получили оплату за...
Formal, muy directo
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Наш финансовый отдел может принять эту заявку только, если мы получим копию чека/перевода
Formal, muy directo
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Если вы уже оплатили счет, пожалуйста, проигнорируйте это письмо
Formal, educado