Holandés | Frases - Negocios | Facturas

Facturas - Facturaciones

Pelo serviço prestado, gentilmente requeiro o seguinte pagamento...
Voor mijn verleende diensten vraag ik u vriendelijk de volgende betaling te voldoen ...
Formal, very educado
Encontra-se anexa a fatura nº.
Bijgevoegd vindt u rekening nr. ... voor ...
Formal, educado
A fatura pro forma será enviada por fax.
Wij zullen u de pro forma factuur faxen.
Formal, directo
Pagável imediatamente após o recebimento das mercadorias.
Onmiddelijk na ontvangst van de waren te betalen.
Formal, directo
O valor total a pagar é...
Het te betalen totaalbedrag is ...
Formal, directo
É norma na nossa empresa emitir faturas apenas em Euros.
Conform ons bedrijfsbeleid factureren wij uitsluitend in euro´s.
Formal, directo

Facturas - Recordatorio

Lembramos-lhe que seu pagamento para...está atrasado.
Mogen wij u eraan herinneren dat u betaling voor ... achterstallig is.
Formal, muy educado
Este aviso é para lembrar-lhe que a fatura acima ainda não foi paga.
Hierbij willen wij u eraan herinneren dat de bovengenoemde rekening nog niet betaald is.
Formal, educado
De acordo com os nossos registros, ainda não recebemos o pagamento referente à fatura acima.
Volgens onze administratie hebben wij tot nu toe nog geen inkomende betaling voor de bovengenoemde rekening ontvangen.
Formal, educado
Aguardamos o pagamento das faturas pendentes nos próximos dias.
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u uw rekening in de komende dagen zou betalen.
Formal, educado
Consta em nossos registros que a fatura ainda não foi paga.
Volgens onze administratie is de rekening nog niet betaald.
Formal, directo
Por favor envie-nos seu pagamento prontamente.
Stuurt u alstublieft direct uw betaling.
Formal, directo
Ainda não recebemos o pagamento referente à/ao...
Wij hebben uw betaling voor ... nog niet ontvangen.
Formal, muy directo
Nosso departamento de contas só liberará a ordem de expedição se recebermos a cópia da ordem de pagamento ou transferência.
Onze boekhoudafdeling zal deze bestelling eerst dan vrijgeven, wanneer wij een kopie van uw cheque/overboeking ontvangen hebben.
Formal, muy directo
Se o pagamento já foi realizado, por favor desconsidere esta carta.
Wanneer u uw betaling reeds voldaan heeft, beschouw deze brief dan als niet verzonden.
Formal, educado