Polaco | Frases - Negocios | Facturas

Facturas - Facturaciones

Pelo serviço prestado, gentilmente requeiro o seguinte pagamento...
W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
Formal, very educado
Encontra-se anexa a fatura nº.
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Formal, educado
A fatura pro forma será enviada por fax.
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
Formal, directo
Pagável imediatamente após o recebimento das mercadorias.
Płatne przy odbiorze.
Formal, directo
O valor total a pagar é...
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
Formal, directo
É norma na nossa empresa emitir faturas apenas em Euros.
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Formal, directo

Facturas - Recordatorio

Lembramos-lhe que seu pagamento para...está atrasado.
Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Formal, muy educado
Este aviso é para lembrar-lhe que a fatura acima ainda não foi paga.
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Formal, educado
De acordo com os nossos registros, ainda não recebemos o pagamento referente à fatura acima.
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
Formal, educado
Aguardamos o pagamento das faturas pendentes nos próximos dias.
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Formal, educado
Consta em nossos registros que a fatura ainda não foi paga.
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Formal, directo
Por favor envie-nos seu pagamento prontamente.
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Formal, directo
Ainda não recebemos o pagamento referente à/ao...
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Formal, muy directo
Nosso departamento de contas só liberará a ordem de expedição se recebermos a cópia da ordem de pagamento ou transferência.
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Formal, muy directo
Se o pagamento já foi realizado, por favor desconsidere esta carta.
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Formal, educado