Holandés | Frases - Negocios | Facturas

Facturas - Facturaciones

Suma pe care vă rog să mi-o înaintați pentru serviciile prestate este în valoare de...
Voor mijn verleende diensten vraag ik u vriendelijk de volgende betaling te voldoen ...
Formal, very educado
Vă rog să aveți în vedere factura cu numărul ... atașată prezentei pentru ...
Bijgevoegd vindt u rekening nr. ... voor ...
Formal, educado
Va fi trimisă prin fax factura pro forma.
Wij zullen u de pro forma factuur faxen.
Formal, directo
A se achita imediat după primirea bunurilor.
Onmiddelijk na ontvangst van de waren te betalen.
Formal, directo
Suma totală de plată este...
Het te betalen totaalbedrag is ...
Formal, directo
Conform politicii companiei facturarea se face doar în Euro.
Conform ons bedrijfsbeleid factureren wij uitsluitend in euro´s.
Formal, directo

Facturas - Recordatorio

Vă reamintim faptul că termenul pentru achitarea ... a fost depășit.
Mogen wij u eraan herinneren dat u betaling voor ... achterstallig is.
Formal, muy educado
Vă reamintim faptul că factura este încă neachitată.
Hierbij willen wij u eraan herinneren dat de bovengenoemde rekening nog niet betaald is.
Formal, educado
Din datele pe care le deținem reiese faptul că nu am primit încă o confirmare pentru plata facturii.
Volgens onze administratie hebben wij tot nu toe nog geen inkomende betaling voor de bovengenoemde rekening ontvangen.
Formal, educado
Am aprecia foarte mult dacă v-ați face timp să achitați în zilele următoare.
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u uw rekening in de komende dagen zou betalen.
Formal, educado
Din datele noastre reiese faptul că factura nu a fost încă achitată.
Volgens onze administratie is de rekening nog niet betaald.
Formal, directo
Vă rugăm să efectuați plata cât mai repede.
Stuurt u alstublieft direct uw betaling.
Formal, directo
Încă nu am încasat suma pe care ne-o datorați pentru...
Wij hebben uw betaling voor ... nog niet ontvangen.
Formal, muy directo
Departamentul nostru comercial vă poate elibera actele de livrare doar după ce va primi o copie a confirmării de plată.
Onze boekhoudafdeling zal deze bestelling eerst dan vrijgeven, wanneer wij een kopie van uw cheque/overboeking ontvangen hebben.
Formal, muy directo
Dacă ați efectuat deja plata vă rugam să nu luați în considerare această scrisoare.
Wanneer u uw betaling reeds voldaan heeft, beschouw deze brief dan als niet verzonden.
Formal, educado