Italiano | Frases - Negocios | Facturas

Facturas - Facturaciones

Suma pe care vă rog să mi-o înaintați pentru serviciile prestate este în valoare de...
Per la suddetta prestazione è previsto il pagamento di...
Formal, very educado
Vă rog să aveți în vedere factura cu numărul ... atașată prezentei pentru ...
In allegato la fatturazione nr. ... per ...
Formal, educado
Va fi trimisă prin fax factura pro forma.
La fattura pro-forma Le sarà recapitata via fax.
Formal, directo
A se achita imediat după primirea bunurilor.
Pagamento ad avvenuta consegna della merce.
Formal, directo
Suma totală de plată este...
Il totale dovuto è...
Formal, directo
Conform politicii companiei facturarea se face doar în Euro.
La nostra azienda effettua solo fatturazioni in euro.
Formal, directo

Facturas - Recordatorio

Vă reamintim faptul că termenul pentru achitarea ... a fost depășit.
La informiamo che è in ritardo nel pagamento di... .
Formal, muy educado
Vă reamintim faptul că factura este încă neachitată.
La contattiamo per informarLa che il suo debito verso la nostra azienda non è ancora stato saldato.
Formal, educado
Din datele pe care le deținem reiese faptul că nu am primit încă o confirmare pentru plata facturii.
Stando alla nostra documentazione contabile, non è ancora stato ricevuto nessun pagamento a suo carico riferito alla fattura di cui sopra.
Formal, educado
Am aprecia foarte mult dacă v-ați face timp să achitați în zilele următoare.
Le serammo grati se volesse procedere al pagamento della sua passività entro pochi giorni.
Formal, educado
Din datele noastre reiese faptul că factura nu a fost încă achitată.
Secondo la documentazione contabile la fattura a suo carico non è ancora stata pagata.
Formal, directo
Vă rugăm să efectuați plata cât mai repede.
La invitiamo caldamente a saldare al più presto il suo debito.
Formal, directo
Încă nu am încasat suma pe care ne-o datorați pentru...
Non abbiamo ancora ricevuto da parte Sua l'ammontare dovutoci.
Formal, muy directo
Departamentul nostru comercial vă poate elibera actele de livrare doar după ce va primi o copie a confirmării de plată.
Procederemo alla consegna del suo ordine solo previa visione di una copia dell'assegno di pagamento/del trasferimento bancario.
Formal, muy directo
Dacă ați efectuat deja plata vă rugam să nu luați în considerare această scrisoare.
In caso il pagamento fosse già stato effettuato La preghiamo di non considerare questa missiva.
Formal, educado